Bragernes kirke

Åpent under festivalen:

 • lørdag 12–18
 • søndag 15. september kl 12–18
  • høymesse kl 11
  • ørkenmesse kl 18
 • tirsdag 12–18
 • onsdag 12–18
 • torsdag 12–18
 • fredag 12–13
 • lørdag 12–18
 • søndag 22. september kl 11: familiemesse, åpen kirke fram til 18.

Nettsted: kirken.no/bragernes

Gateadresse: Kirkegata 7

Åpningstider og aktiviteter: Bragernes kirke er åpen for publikum hele året:

 • tirsdag kl. 12 – 18
 • onsdag kl. 12 – 18
 • torsdag kl. 12 – 18
 • fredag kl. 12 – 13
 • lørdag kl. 12 – 18
 • søndag: gudstjeneste vanligvis kl 11-12, åpen kirke fram til 18

Frivillige i menigheten er tilstede når kirken er åpen.

Menighetens dagligliv: Menigheten er en del av Den norske kirke, tidligere statskirken, og har i underkant av åtte tusen medlemmer.

Gudstjenesten er ukens høydepunkt, og det er et rikt og variert gudstjenesteliv i Bragernes. Det er også stor aktivitet på musikkfronten med kor for alle aldersgrupper og konserter, utstillinger m.m. Diakoniarbeidet står også sterkt med aktiviteter som arbeidsterapi for eldre og voksende grønn satsing på urban dyrking og hagebruk. Menigheten satser på å ha en tilgjengelig og åpen kirke.

Om bygget/det hellige rommet: Bragernes er hovedkirken i Drammen prosti og den neststørste kirken i Drammen med 850 sitteplasser. Den er tegnet av Ernst Norgrenn og ble innviet i 1871, etter at den gamle kirken brant fem år tidligere. Kirken ble landets mest påkostete og rikest utformete etter Trefoldighetskirken i Oslo fra 1858.

Bragernes kirke er oppført i upusset rød teglstein i nygotisk stil. Alterbildet er Oppstandelsen malt av Adolph Tidemand i 1871, et maleri som er kopiert på altertavler over hele landet. Kirken ble påbygd i 1971. Menigheten eier også Bragernes menighetshus i Kirkegata 7 og eiendommen Albumgården i Albumsgate 8 som huser eldreboliger og kontorlokaler.