Støttemarkering ved St. Laurentius

Søndag 5. mai møtte mange drammensere fra ulike religioner og livssyn opp ved St. Laurentius katolske kirke. De ville vise sin støtte etter terroraksjonene mot bl.a. en baptist- og to katolske kirker på Sri Lanka.

Det var representanter fra DOTL, Fjell kirke, Metodistkirken, Det tyrkiske trossamfunn i Drammen og omegn, Tamilske tempelet, Hindu kultursenter, Buskerud innvandrerråd, Drammen moské og mange andre med på markeringen. Hensikten med denne markeringen var å fremheve at alle har rett til å være trygge i sine bønn og vise solidaritet med våre katolske venner etter terrorangrepet i Sri Lanka.

Ivar Flaten, Mustafa Gezen, Kobal Visvalingam og Mufti Malik Avais Naeemi holdt appeller og presiserte viktigheten av å vise respekt for hverandre og stå sammen mot terror og hat på tvers av religioner, etnisitet, livssyn og hudfarge.