– Vi har forandret Norge

Anne Sender holdt en inspirerende oppsummering av arbeidet for å likebehandle ulike religioner og livssyn i Norge de siste 25 år. Selv om mye er blitt bedre, er det nødvendig å fortsette arbeidet, framhevet hun.

Tekst: Ingeborg Altern Vedal, foto: Signe Myklebust

Sender og hennes kolleger besøkte Drammen i anledning vårt årsmøte. Samarbeidsrådet for tro- og livssyn (STL) og de lokale dialoggruppene slik som DOTL, er finansiert av offentlige tilskudd.

– Det holder ikke å bli kjent og sitte og kose oss, vi må bety noe, endre samfunnet til det bedre, understreket Sender, som besøkte DOTLs årsmøte.

Startet med skolen

Anne Sender var med da STL ble startet og som forstander i Det mosaiske trossamfunnet satt hun i STLs råd de første årene, før hun ble ansatt der i 2014.

I 1994 fikk et utvalg i oppdrag av regjeringen å modernisere opplæringen i kristendomskunnskap, livssynskunnskap og religion i grunnskole, videregående opplæring og lærerutdanning.

– Minoritetene ble ikke tilstrekkelig inkludert hverken i utvalget eller den praktiske utarbeidingen av det nye KRL-faget, fortalte Sender.

De religiøse minoritetene i Norge fant hverandre i kampen for å påvirke hvordan de ble framstilt i skolen.

– Myndighetene skjønte de hadde tråkket over streken og lyttet litt etterhvert. Og organisasjonene og menighetene som hadde funnet hverandre fant ut at de ville bygge videre på samarbeidet og sa: «Vi skal jobbe med saker vi er enige om.»

Vi ville jobbe politisk for likebehandling, men i starten var det veldig vanskelig å nå fram i departementene.

Majoritet og minoritet sammen

STL ble opprettet i 1996 og var fra starten av både en interesseorganisasjon og en arena for dialog.

– Vi ville jobbe politisk for likebehandling, men i starten var det veldig vanskelig å nå fram i departementene. Det at Den norske kirke (Dnk) var med i STL gjorde at dører likevel åpnet seg og Dnk skjønte sin oppgave som en stor og tung aktør i arbeidet. Dessuten har Human-etisk forbunds (HEF) medvirkning med sin prinsipielle tilnærming, vært viktig, understreket Sender.

Det er bare sammen vi kan få det til, det er ingen andre som kan gjøre det for oss, vi må gjøre det selv

STL har søsterorganisasjoner i flere land, men det er bare i Norge at både det største religiøse samfunnet (Den norske kirke) og et sekulært livssyn (HEF) arbeider sammen med de religiøse minoritetene.

– Vi har kommet langt på 25 år. Kirke og stat har skilt lag og det er en allmenn aksept for at vi er et multireligiøst og livssynsåpent samfunn. STL har endret Norge, måten å se ting på, måten myndighetene behandler religion og livssyn. Og vi fortsetter arbeidet for likebehandling. Det er bare sammen vi kan få det til, det er ingen andre som kan gjøre det for oss, vi må gjøre det selv, sa hun.

Integrering inkluderer religion

Når myndighetene jobber med integrering nevnes sjelden religion.

– Statlige myndigheter har dels holdningen «nå som stat og kirke er skilt trenger vi ikke forholde oss til det» eller «vi tør ikke, religion er skummelt».

Sender mener at dette er feil taktikk fra myndighetene.

– Hvem er tettest på menneskene utover familien? Menighetene! Vi må få menighetene til å bli bevisst på rollen de har. Får vi det til på en god måte kan det også gi menighetslederne god erfaring og utdanning som kan hjelpe dem på arbeidsmarkedet.

Lokalt arbeid

Også på andre områder trengs det en innsats. Selv om mye av det juridiske er på plass, gjenstår en del praktisk. Fortsatt er det mange syke og fanger som kun får tilbud om å snakke med en prest, ikke en samtalepartner fra sin egen religion

Sender påpekte at de 11 lokale dialoggruppene, slik som DOTL, spiller en viktig rolle.

– Lokalt kan dere jobbe for likebehandling i sykehus, fengsler, gravlunder, skole og på andre arenaer. Kommunene skriker etter deres råd, de mangler ofte kunnskap.

Kai Erik Westergaard og Niels Fredrik Skarre fra STL vil gjerne holde kurs i Drammen.
Kai Erik Westergaard og Niels Fredrik Skarre fra STL vil gjerne holde kurs i Drammen.

Tilbyr lokale kurs

STL tilbyr i år DOTL og andre grupper hjelp i dette arbeidet. Kai Erik Westergaard og vår egen Niels Fredrik Skarre (Drammen baptistmenighet) er ferske prosjektkoordinatorer med ansvar for kurs, tankeverksted og lignende tiltak.

– Da flyktningene strømmet til Norge høsten 2015 spurte vi: Hva kan vi bidra med? Vi reiste rundt og spurte flyktningene: Hva lurer dere på, fortalte Sender.

Svarene STL fikk resulterte i guiden «Å leve med tro og livssyn i Norge». Ut fra denne guiden har STL utviklet kurs. Guiden tar blant annet for seg menneskerettigheter, frivillighet og religion i praksis.

– Kursene basert på guiden har handlet om alt fra ytringsfrihet til gravferd, fra kvinners rettigheter til religion som bro for integrering, fortalte Skarre.

Vi kan holde kurs i DOTL-regi eller ved at hvert medlemssamfunn ber oss komme for å jobbe med noe dere er opptatt av.

Han vil gjerne være med og arrangere kurs i egen by:

– Hva er aktuelt for dere her i Drammen? Vi kan holde kurs i DOTL-regi eller ved at hvert medlemssamfunn ber oss komme for å jobbe med noe dere er opptatt av. Vet dere om grupper eller miljøer det er viktig å samarbeid med? Si fra!

Westergaard fortalte at STL har fått prosjekttilskudd i år for arbeid spesielt knyttet til to områder.

– De to pottene kalles «Negativ sosial kontroll» og «Integrering og fattigdomsbekjempelse».

Innenfor begge disse pottene er det en stor variasjon av muligheter. Les mer om DOTLs planer for 2019 i en egen sak.