Vellykket årsmøte

På DOTLs årsmøte ble både formelle saker behandlet og uformelle bånd knyttet.

Årsmøtet ble avholdt i baptistkirken i Drammen tirsdag 12. mars. Regnskapet og årsmeldingen for 2018 ble godkjent, to nye styremedlemmer ble innvalgt og to forhenværende styremedlemmer ble takket av.

En fredsarbeider

Jan-Otto Eek ledet gjestene i sangen «I natt jag drømde» Foto: Arzanne De Vitre
Jan-Otto Eek har vært svært viktig for DOTL og ble takket for innsatsen da han gikk av som styremedlem. Foto: Arzanne De Vitre

Torkild Balog har representert Humanetisk forbund i DOTLs styre i to år, mens pensjonisten Jan-Otto Eek har lang fartstid.

– Jan-Otto har vært med fra starten og betydd mye for DOTLs arbeid og utvikling. Som prest i Nedre Eiker var det han som sørget for at vi heter «og omegn» og ikke bare Drammen. Han arbeider for fred på mange måter og vi ga ham derfor en fredslilje som takk for innsatsen i DOTL. Vi er mange som har lært mye om dialog av Jan-Otto, sier styreleder Ivar Flaten.

Formelt og uformelt

Han var godt fornøyd med kvelden:

– Det var flott å få være i baptistkirken og jeg er takknemlig for gjestfriheten og bevertningen. Når vi holder årsmøter i lokalene til våre medlemmer er det en fin anledning for andre i DOTL å bli bedre kjent med den kirken eller forsamlingshuset. Årsmøtet er også en god mulighet for uformell prat og å knytte bånd mellom medlemmene, det er ikke bare det formelle som er viktig.

Besøk av STL

15 av 24 medlemmer var tilstede (se liste nederst). Noen av medlemsforeningene var representert med flere enn én person og fra det nye medlemmet The Islamic Culture Society Buskerud og Vestfold, kom både styreleder og imam. Dessuten hadde vi besøk av noen observatører og ansatte i Samarbeidsrådet for tro- og livssyn (STL).

STL fortalte både om arbeidet som har vært og det som ligger foran – blant annet tilbyr de lokale dialoggrupper, menigheter, foreninger og kommuner en rekke nyttige og interessante kurs (se egen sak).

Handlingsplanen bestemmer

Ett av de viktigste punktene på årsmøtet var handlingsplanen. Den legger føringer på arbeidet i DOTL i 2019: Hva skal vi arbeide med, hva er det som brenner akkurat nå? Svaret er bl.a. behovet for lokaler og et ønske om mer samvær mellom medlemmene i DOTL i prosjektet «Bli en god nabo». Les mer i egen sak.

Årsmøtedokumenter

Referatet kan lastes ned som pdf

Følgende saker ble behandlet:

 1. Valg av ordstyrer og referent
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Opptak av nytt medlem
 4. Årsmelding 2018
  1. Last ned årsmelding som pdf
  2. Se lysbilder nederst
 5. Regnskap 2018, last ned pdf
 6. Handlingsplan 2019
  1. Last ned pdf
  2. Se egen nettsak.
 7. Budsjett 2018, last ned pdf
 8. Fastsettelse av kontingent
 9. Valg

 

Valg av styre, revisor og valgkomité

Valgkomiteen bestod av Sissel Bjørnsen (Human-Etisk Forbund), Kent Remi Westergren (Baptistkirken) og Aysegul Kømurcu (Det Tyrkiske Trossamfunn).

Valgkomiteens innstilling ble fulgt og følgende ble valgt:

Ivar Flaten Fjell kirke DNK gjenvalgt
Lasse Stølen Adventkirken, Mjøndalen gjenvalgt
Sissel Bjørnsen HEF, Drammen og Lier ny
Hanne Torgersen Metodistkirken ny
Kobal Visvalingam Drammen Hindu Kultursenter ikke på valg
Trond Olav Åring St. Laurentius ikke på valg
Mustafa Gezen Det Tyrkiske Trossamfunn ikke på valg
Sufian Sawar Drammen moské ikke på valg
Niels Fredrik Skarre Baptistkirken ikke på valg

Revisor: Dag Arne Roum

Valgkomité

 • Martin Vestøl, Metodistkirken i Drammen
 • Aysegul Kumørcu, Det tyrkiske trossamfunn
 • Amjad Farooq Choudhry, Drammen moské

Frammøtte medlemmer med stemmerett:

 1. Adventkirken Mjøndalen
 2. Bahá’í –samfunnet
 3. Det tyrkiske trossamfunn
 4. DNK Bragernes menighet
 5. DNK Fjell menighet
 6. DNK Nedre Eiker menighet
 7. DNK Strømsgodset menighet
 8. DNK Tangen menighet
 9. DNK Åssiden menighet
 10. Drammen Baptistmenighet
 11. Drammen Hindu Kulturforening
 12. Human-Etisk Forbund,
  Drammen og Lier lokallag
 13. Metodistkirken i Drammen
 14. Resalat Islamsk og Kulturelt Senter
 15. Laurentius
  (Den romersk katolske kirke).
Omvisning i baptistkirken
Omvisning i baptistkirken. Foto: Signe Myklebust