Bruke tro til veiledning og problemløsning

Elisabeth B. Skare, informasjons- og samfunnskontakt for Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, forteller i DOTLs kronikkserie om hvordan kirken i stedet for å kritisere musikalen «Mormons bok», brukte humor og benyttet muligheten til å misjonere. Hun skriver at vi alle kan lære av dette:

«Hvordan kan vi overføre suksessen i eksempelet over til våre egne liv? Hvordan reagerer vi når noen gjør narr av oss? Når noen latterliggjør noe av det som betyr aller mest for oss? Blir vi fornærmet? Mest sannsynlig. Blir vi lei oss? Helt klart. Men hva er lurest å gjøre når vi opplever noe sånt? Når vi møter på noe ukjent, står i en konflikt, står foran et viktig valg eller har helt andre utfordringer.»

Les hele kronikken host Drammens tidende.

(Foto: Fredrik Arff, Det norske teateret)