Roast – ungdom griller maktpersoner

DOTL støtter ungdomsprosjektet Roast som samler ungdom i Drammen til ulike arrangement. Her forteller arrangørene hva Roast er.

Konseptet er enkelt – et ungdomsarrangement hvor vi inviterer rollemodeller og maktpersoner til å sitte på scenen for å grilles av alle som møter opp! De må svare på alle spørsmål som blir stilt fra salen, anonymt eller direkte fra publikum.

Konseptet er enkelt – et ungdomsarrangement hvor vi inviterer rollemodeller og maktpersoner til å sitte på scenen for å grilles av alle som møter opp! De må svare på alle spørsmål som blir stilt fra salen, anonymt eller direkte fra publikum.

Gode forbilder

Vi ønsker å gi ungdom en arena hvor de kan bli inspirert til å ta gode valg i egne liv. Derfor inviterer vi gjester som er gode forbilder og rollemodeller som kan fortelle om hvordan deres vei har vært og hva som skal til for å nå sine mål. Eksempler på slike gjester kan være gründere, profesjonelle fotballspillere, musikere eller andre roller som kan inspirere og motivere ungdom til å følge sine drømmer.

Maktpersoner grilles på scenen

Et annen viktig kategori gjester vi ønsker å invitere er maktpersoner. Politikere lærere, religiøse ledere, politi, rektorer er noen av rollene i samfunnet som har stor innflytelse på, og makt over ungdom i dag. Vi ønsker å gi ungdom en arena hvor de kan få komme til ordet. På Roast får de muligheten til å stille spørsmål, utfordre, oppfordre og grille de som sitter med makt. Vårt mål er både å engasjere og utfordre ungdom, men også gi de mulighet til å utøve innflytelse over de som grilles på scenen.

Ungdom i førersete skaper en inspirerende læringsarena

Vi skal hele tiden jobbe for at ungdom i målgruppa har en sentral rolle i Roast for å sikre at vi inviterer gjester som oppleves relevant, inspirerende og interessant for ungdom i målgruppa. Gjestene som inviteres har noen ganger en kort innledning, men bruker mesteparten av tiden på å svare på det ungdommene spør om. På denne måten skaper vi en læringsarena som virker inspirerende og relevant for ungdom i dag.

Temaroast

Den røde tråden i hver Roast er en eller flere personer som sitter på scenen sammen med en ordstyrer og tar imot spørsmål fra ungdom på scenen. I tillegg til det er det et viktig poeng å gjøre noe mer ut av arrangementet. Dersom vi har en fotballspiller som sitter på scenen arrangerer vi en fotballturnering i forkant. Dersom vi får en regissør på scenen viser vi en film fra regissøren i forkant.

Målgruppe og målsetning

Roast er for ungdom i alderen 13-19 år. Målet vårt er å utfordre og engasjere ungdom til å ta ansvar for sitt eget liv og samfunnet de lever i. Vi skal inspirere ungdom til å følge sine egne drømmer.

Roast er et konsept som er utviklet av Forandringshuset Drammen, Drammen moské og Kirkelig dialogsenter Drammen.

Les mer om hva som skjer på Forandringshuset.