Sammen for Norge er et nytt dialogprosjekt for ungdom og unge voksne i regi av Forandringshuset med utgangspunkt i en metode fra konseptet «Tillsammans för Sverige» som Fryshuset i Sverge har gjennomført i en årrekke med stor suksess.

Gjennom dialogprosjekt og foredrag av ungdom med personlige fortellinger har Sammen for Norge som mål å motvirke radikalisering og fremmedfrykt. Vårt mål er å bygge forståelse og toleranse for det som er annerledes enn ens eget – særlig med tanke på religion og livssyn.

På lanseringsseminaret 20. september 2018 på Universitetet i Sørøst-Norge deltok representanter fra prosjektet i Sverige.