Sammen for Norge er i gang!

Sammen for Norge er et nytt dialogprosjekt for ungdom og unge voksne i regi av Forandringshuset KFUK-M. Metoden i prosjektet er hentet fra  «Tillsammans för Sverige» som Fryshuset i Sverge har gjennomført i en årrekke med stor suksess.

Gjennom dialogprosjekt og foredrag av ungdom med personlige fortellinger har Sammen for Norge som mål å motvirke radikalisering og fremmedfrykt. Vårt mål er å bygge forståelse og toleranse for det som er annerledes enn ens eget – særlig med tanke på religion og livssyn.

Konsept

 

En gruppe ungdommer med forskjellig tro- og livssynsbakgrunn blir gjennom tre helger kjent med hverandres religion og troshistorier på en ny og jordnær måte. Deltakerne blir skolert i «storytelling» som går ut på å sette opp sin troshistorie som en gjennomarbeidet fortelling. Disse fortellingene selges som foredrag til skoler, trossamfunn, ungdomsarbeid, bibliotek eller andre aktører som ønsker å jobbe med religionsdialog, fremmedfrykt, rasisme eller liknende tema.

Et foredrag er normalt på ca 2 timer. I første del forteller 3 ungdommer med ulik livssynsbakgrunn sin historie på 15 min. Etter det leder ungdommene en samtale med publikum hvor man jobber med å sette ord på fordommer, utfordringer, ulikheter, likheter og andre tema som er relevant. Ungdommene som fullfører kurset får et honorar for å stille opp som seminarholdere. Mange har fått sin første jobb gjennom dette tilbudet i Sverige.

Dette har vært en enorm suksess i Sverige hvor over 900 ungdommer har deltatt på disse kursene de siste 10 årene.

Initiativtakerne for Tillsammans För Sverige er tett involvert i oppstarten her i Norge, og er blant annet med som kursholdere i helgene.

Lansering

På lanseringsseminaret 20. september 2018 på Universitetet i Sørøst-Norge deltok representanter fra prosjektet i Sverige.