Hjelp for innvandrere hos Caritas

Caritas St. Laurentius er den katolske kirken i Drammen sin hjelpeorganisasjon som blant annet arbeider for innvandrere. I høst tilbyr Caritas kurs for innvandrere.

Caritas forteller:

Vi starter kurs i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere uke 35. Kursavgift kr 1000 (28 timer)

Bindende påmelding snarest.

Vi minner også om at vårt servicekontor for innvandrere flytter til Cappelens gate 5 i slutten av august.

Vi tilbyr veiledning innen utfordringer som innvandrere møter. Vi bistår blant annet med:

  • Opplæring i norsk språk og samfunnskunnskap.
  • Tilgang på PC der den enkelte kan søke etter informasjon og arbeid.
  • Psykologisk veiledning
  • Juridisk bistand
  • Redusert pris på tannlege
  • Hjelp innen arbeid
  • Aktiviteter for mødre/barn
  • Konversasjonskvelder (åpent hus der vi snakker sammen på norsk om forskjellige tema)

Servicekontorets tjenester er gratis.

Kurs og bistand fra fagpersoner, pris etter avtale.

Velkommen innom.

Åpningstider:

  • Tirsdager klokken 12 – 18
  • Torsdager klokken 14 – 20

Trond Olav Aaring                                         Carolina Costa

Daglig leder                                                    assistent

Caritas St.Laurentius
Cappelens gt 1. 3016  Drammen
Organisasjonsnummer: 913503503
Telefon: 95 83 75 97
Mail: cardrammen@gmail.com