Iftar og dialog sommeren 2018

Vi går mot avslutning av en lang og krevende fastemåned. Tirsdag hadde vi styremøte i Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL) i Det Tyrkiske trossamfunn i Rømers vei der en av styremedlemmene, Mustafa Gezen er nestleder.

Etter styremøtet hadde vi vår sedvanlige dialog over et interessant tema – og fikk servert et utsøkt måltid tyrkisk tradisjonsmat av kokkene som forberedte kveldens iftar-middag.

Iftar-måltidet er sent, nå ca kl. 22.40 og solen står opp igjen før en får sukk for seg. Tøffe vilkår for de fastende, med andre ord. Moskeene gjør en stor innsats for fellesskapet denne spesielle måneden. Det er fint å se hvordan frivillige i moskeen senkveld etter senkveld disker opp med veldig god mat til dem som har utholdt en lang dags faste. Moskeens underetasje fylles opp hver kveld og maten gis av frivillige i menigheten.

Ga bort bønnetepper

Men folket som går i moskeen har også hjerte for andre enn dem som kan komme til måltidet. DOTL hadde en forespørsel fra presten i Drammen fengsel som hadde fått flere ønsker om bønneteppe fra innsatte. Jeg formidlet dette videre til Mustafa, og i løpet av kort tid hadde folk i moskeen hans levert 15 tepper. Vakre tepper kjøpt i Mekka – eller som de hadde laget selv. Responsen var så stor, at han måtte gi beskjed om at det foreløpig var nok. Det er et sterkt og godt eksempel på at folk bryr seg – og vil hjelpe til. Dette er aspekter ved Ramadan som kanskje ikke folk flest tenker på – eller vet noe om.

Jeg synes også dette er et godt eksempel på hva vi driver med i DOTL, nemlig hjelper hverandre på tvers av religions- og konfesjonsgrenser.

Foredrag

Når Eid-feiringen er over, inviterer Kirkelig dialogsenter Drammen i Fjell kirke til foredrag søndag 17. juni kl. 18.00. Det er Bushra Ishaq som kommer for å snakke over tema: Hvem snakker for oss? Foredraget handler om «vanlige folk» som deler muslimsk tro – og som er «bindestreks-nordmenn» og bygger på hennes bok som kom i fjor høst. Hva tenker muslimene om det å være norsk, norske verdier – og norsk samfunnsliv med en muslimsk tradisjon og kultur som bakgrunn. Vi ser fram til en interessant kveld i Fjell kirke. Boken er basert på en bredt anlagt spørreundersøkelse blant norske muslimer.

Bushra Ishaq mottok Fritt Ords ærespris for sitt arbeid med religionsdialog i Norge. Hun har bidratt til samtalen mellom kristne og muslimer i Norge i mange år, både i kontaktgruppen mellom Islamsk Råd Norge og som aktiv samfunnsdebattant.

Foredraget søndag 17. juni kl. 18.00 er åpent for alle som er interessert i å vite mer om islam og norske muslimer. Det blir god anledning til spørsmål og samtale. Det serveres kaffe/te i peisestua etter foredraget og det blir anledning til å kjøpe boken for dem som ønsker det.

Kvelden markerer også at Kirkelig dialogsenter Drammen er etablert og i gang. KD Drammen er Tunsberg bispedømmes dialogsenter og et av fem kirkelige dialogsentre i Norge. Ivar Flaten er engasjert i 80% stilling for å lede og utvikle senteret som har sete i Fjell kirke.

Bushra Ishaq

Bushra Ishaq er norsk muslim, med foreldre som begge har innvandret fra Pakistan. Hun er utdannet lege og jobber som forsker innen etikk og sosialmedisin. Hun er kjent for sitt engasjement for interreligiøs- og interkulturell dialog. Ishaq har vært medlem i kontaktgruppen mellom Islamsk råd og Mellomkirkelig råd siden 2007, i tillegg er hun styremedlem i Antirasistisk Senter, og fast medlem i Bioteknologirådet, Kringkastingsrådet og Helse Sør-øst. Ishaq har også vært spaltist i Aftenposten og i ukeavisa Ny Tid. I 2010 ble hun tildelt Fritt Ords ærespris for sitt brobyggende samfunnsengasjement og for å ha videreutviklet forståelsen for en flerkulturell identitet.

Se også: https://www.facebook.com/events/2093768447615603/