Kronikkserie i Drammens tidende

I anledning 10-årsjubilet skriver DOTLs medlemmer kronikker i Drammens tidende. Serien gir leserne et innblikk i hva våre medlemmer er opptatt av og kommer til å gå gjennom hele året.

Ideen fikk vi fra vår søsterorganisasjon på Sørlandet, Forum for tro og livssyn Kristiansand, som hadde en lignende serie i Fædrelandsvennen.

Se alle våre kronikker her:

 

Ypsilon-brua
Ypsilon er Drammens signatur

«I 2018 markerer vi to viktige jubileer i Drammen. Ypsilon og de syngende metallkulene ble innviet i januar 2008. På selveste frigjøringsdagen, 8. mai samme år, ble DOTL stiftet» skriver styreleder Ivar Flaten i sin…

bro-bilde
Bygger broer for naturen

Både paven og hans tilhengere i Drammen løfter fram at selv om mye skiller mennesker med ulike tro og livssyn, er det også noe som burde forene oss: Å ta vare på jorda. Les kronikken…

Din tanke er fri

Bjørg Haaland, organisasjonssekretær Human-Etisk forbund Drammen og Lier skrev i sin kronikk: «Når mennesker med ulik nasjonalitet, hudfarge, livssyn og bakgrunn bor på samme sted, er det viktigere å konsentrere seg om hva som forener mer…

Kommunesammenslåing, fiendebilder og fremmedfrykt

Jan-Otto Eek, pensjonert prest fra Den norske kirke og styremedlem i DOTL, sammenlignet i sin kronikk fremmedfrykt og fiendebilder i forbindelse med kommunesammenslåing med det å møte mennesker med annen religion og kultur.

Kirkegår
Allehelgensdag

Anne Grete Spæren Rørvik, metodistprest i Drammen, tidligere sykehusprest i Den norske kirke, skrev om døden, sorg og markeringer i DOTLs kronikkserie.

Dialog skaper forståelse og fred

Baptist og styremedlem i DOTL Niels Fredrik Skarre skrev om Martin Luther King jr og andre baptisters samfunnsengasjement i DOTLs kronikkserie.

Mormons bok, teateret
Bruke tro til veiledning og problemløsning

Elisabeth B. Skare, informasjons- og samfunnskontakt for Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, forteller i DOTLs kronikkserie om hvordan kirken i stedet for å kritisere musikalen «Mormons bok», brukte humor og benyttet muligheten til å misjonere. Hun skriver at vi alle kan lære av dette: