Ledermøte 17. april

DOTL har gleden av å tilby lederne i våre medlemsorganisasjoner en ny møteplass: ledermøte. Det første møtet er tirsdag 17. april kl. 19.00 i Fjell kirke. Kom, lær og få nye venner!

Vær brobyggere

Ledere i menigheter og livssynsorganisasjoner kan spille en stor rolle i samfunnsutviklingen. Ved å gå foran og møtes på tvers av bakgrunn og livssyn kan de bygge broer for seg selv og andre. Vi håper derfor at flest mulige benytter denne sjansen til å bli kjent med sine «kolleger»!

Ledermøtet skal bidra til å oppfylle DOTLs formål:

 • å bidra til et samfunn hvor alle kan leve sammen i fred, med forståelse og respekt for hverandre.
 • å bidra til bedre kjennskap og kontakt mellom de ulike tros- og livssynssamfunn i Drammen og omegn.
 • å aktivt forebygge og dempe mulige konflikter og bidra til et åpent og godt felleskap basert på FNs konvensjoner om menneskerettigheter og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.
 • å arbeide internt og eksternt med sosialetiske spørsmål i et tros- og livssynsperspektiv.

Alle ledere bør komme

Vi håper at det kommer 1-3 personer fra hver organisasjon: Åndelig leder, styreleder/menighetsrådsleder/daglig leder, og DOTLs kontaktperson. (For eksempel: Imam, styreleder og kontaktperson – eller menighetsrådsleder, sokneprest og kontaktperson).

I tillegg kommer styret i DOTL.

Sammen kan vi lage et møte som oppleves både nyttig og givende, og vel verdt et par timer.

Påmelding

Påmeldte

Program for kvelden

Det blir enkel servering.

Møtet starter med en kort introduksjon ved dialogprest og styreleder Ivar Flaten fra Fjell kirke og og styremedlem Sufian Sarwar fra Drammen moské. Deretter blir det dialog rundt bordene og oppsummering i plenum.

Tema som kan tas opp er f.eks.:

 • Hvilke potensielle samarbeidspartnere finnes i din nærhet?
 • Hvilke felles utfordringer støter dere ledere på?
 • Hvordan løser dere ulike oppgaver i din menighet/organisasjon?
 • Hvordan kan ledere støtte og hjelpe hverandre på tvers?
 • Hvilke behov og hvilke muligheter har de ulike organisasjonene/menighetene?
 • Hva ønsker og trenger dere fra DOTL?
 • Hvilken rolle skal DOTL og DOTLs medlemmer spille i lokalsamfunnet?
 • Hvordan kan dialog bidra positivt i samfunnet?

Ledermøtet erstatter det tidligere Kontaktmøtet.

Leave a comment