Årsmøte 2018

Årsmøtet 2018 holdes 13. februar i Bragernes menighetshus. Programmet blir som følger:

  • kl 1800 formelt årsmøte med enkel bevertning
  • ca kl 1900 STL forteller om sitt kurs: «Å leve med tro og livssyn i Norge»
  • ca 20-2030 avslutning.
  • Kort styremøte der styret konstitueres.

Dokumenter vil bli sendt medlemmene senest en uke før årsmøtet.

 

Leave a comment