– Jeg vil hjelpe folk

Når du bor i Asker, studerer i Bosnia og skal tjene folk fra Lillehammer i nord til Kongsberg i sør, blir det mange reisedager. Men imam Dervis Vareslija trives i jobben sin.

Dervis Vareslija står i «prekestolen» i moskeens bønnerom. Han bruker hatten og kåpen når han leder bønnen.
Dervis Vareslija står i «prekestolen» i moskeens bønnerom. Han bruker hatten og kåpen når han leder bønnen.

– Jeg ble imam fordi jeg vil hjelpe folk. Jeg vil formidle Guds ord til menigheten, og jeg kan hjelpe andre ved å lytte til dem, snakke med dem om problemene deres, sier Dervis.

Spirituell behov

Mange bosniere bærer på traumer etter balkankrigen og den etniske rensingen som de ble utsatt for i deler av det gamle Jugoslavia.

– Vi er krigsflyktninger. Mange forsøker å gi barna alt de trenger materielt, men jeg tror at vi har sosiale og spirituelle behov også, sier imamen.

Over tjue år etter krigen er bosniere blant de best integrerte innvandrergruppene i Norge, men også disse kan trenge å snakke med en sjelesørger på morsmålet sitt.

– Jeg besøker sykehus ofte, og snakker med dem som har fysiske eller psykiske problemer.

Ingen dag er lik for Dervis, og det trives han med.

– Min jobb er veldig fleksibel, jeg er en dag i Drammen, en annen dag i en annen by. Jeg liker å snakke med mennesker, både de som er medlemmer og de som ikke er det.

I Oslo er det en egen moské, mens Dervis har ansvar for bosniske muslimer som bor nord og sørvest for hovedstaden. Det er forsamlinger i Hønefoss, Gjøvik og Lillehammer, mens dem som bor i Sandvika og Kongsberg sogner til Drammen.

I bestefars fotspor

Han er vokst opp i en familie med imamer. Både Dervis’ bestefar, en onkel og flere fettere valgte samme yrke.

– En kvinne i familien min er teolog, men det er bare menn som kan bli imamer.

Dervis har en bachelorgrad i økonomi og islamsk teologi og en mastergrad islamsk pedagogikk, men føler seg ikke utlært.

– Jeg tar nå en doktorgrad i islamsk pedagogikk. Jeg begynte nylig, så temaet for avhandlingen er ikke klart ennå, men om et halvt år starter jeg forskningen.

Etter fredagsbønnen hygger medlemmene seg med kaffe. Praten går livlig på bosnisk.
Etter fredagsbønnen hygger medlemmene seg med kaffe.

Språk er viktig

Han har bodd i Norge siden 2003, men synes det er vanskelig å snakke norsk.

– Jeg har ikke så mye kontakt med norsk i det daglige. Både når jeg underviser og stort sett ellers i jobben min bruker jeg bosnisk..

Alisa Daic og Irma Mustafic
Alisa Daic og Irma Mustafic er styremedlemmer i moskeen.

Under intervjuet får han hjelp til å finne de rette ordene av to av styrets medlemmer. Alisa Daic kom hit av kjærlighet og giftet seg med en bosnisk nordmann, mens Irma Mustafic er oppvokst i Norge.

– Da jeg gikk på barneskolen, hadde vi undervisning i bosnisk, forteller Irma.

Morsmålsopplæringen er nå borte fra den offentlige skolen og hun frykter at barna som vokser opp glemmer foreldrenes språk. Hver lørdag tilbyr moskeen både morsmålsopplæring og religionsundervisning for barn under og over 10 år. Undervisningen ledes av pedagoger og Dervis.

– Vi prøver å hjelpe alle medlemmer å bli integrert i det norske samfunnet, vi snakker mye om respekt overfor de som bor i Norge og vi snakker om religion. Det er de viktigste temaene for oss som muslimer i Norge, sier Dervis.

Han har to ønsker for framtiden: Et bedre lokale og at flere bosniere i området blir aktive i menigheten.

– Vi startet med 2-3 barn, i dag har vi over 30 som kommer fast og jeg håper at vi i løpet av få år har minst 50 barn i menigheten.

Hans kone er blant de frivillige i menigheten og de to har ofte besøk av andre hjemme i Asker.

– Døtrene våre er 5, 11 og 13 år gamle.

Obligatorisk bønn

På torsdag er det kvinnegruppe i moskeen og hver fredag samles mennene til bønn.

– Alle er velkommen i moskeen. På fredag kommer gjerne menn som ikke er medlemmer, men som er i nærheten innom, sier Derivs.

bønnerom
Alle som ønsker det kan be i moskeen. Kvinner dekker til hodet før de går inn i bønnerommet.

Muslimer har fem faste bønnetider hver dag, ved daggry, midt på dagen – middagsbønn, om ettermiddagen, ved solnedgang og til natten. Man kan be der man er, enten hjemme eller jobb. På fredag er det samling i moskeen til den obligatoriske middagsbønnen. Imamen leder bønnen og holder en preken. Etterpå kan de som ønsker det og har tid samles til et lite måltid.

– Faren min jobber fulltid og er blant de mange som ikke har anledning til å komme om vinteren fordi midt på dagen da er i arbeidstiden, forteller Irma.

– Det er et problem vi bare må leve med, sier Dervis.

Det er ikke aktuelt å flytte den obligatoriske fellesbønnen til ettermiddag eller kveld, men det er stadige samlinger i moskeen utenom denne bønnen også.

– Vi organiserer via Facebook-gruppa vår, så alle som er med der får vite når det skjer noe i moskeen, sier Irma.

Obligatorisk faste

Det sosiale fellesskapet i moskeen er viktig. Ved høytider er det store feiringer, slik som når fasten brytes og spesielt på Id, den siste dagen i fasten. Under ramadan faster alle voksne friske muslimer på dagtid.

– Gud har pålagt oss å fasten i de hellige skriftene, sier Dervis.

– Det er ikke bare å unngå mat og drikke, men du skal også jobbe med deg selv for å bli et bedre menneske, påpeker Alisa.

– Vi skal også oppleve hvordan mennesker som sulter har det, sier Irma.

Moskeen er en ombygd leilighet med kjøkken der medlemmene kan tilbrede enkle måltider.
Moskeen er en ombygd leilighet med kjøkken der medlemmene kan tilbrede enkle måltider.

Obligatorisk gave

I tillegg til faste og bønn er veldedighet viktig i islam. Alle skal betale zakat, som er en slags skatt til fattige, på 2,5% av sitt årlige overskudd. I tillegg organiserer menigheten hjelpeaksjoner ved spesielle behov.

– Vi har fast humanitært arbeid og når det skjer noe, slik som ras eller krig, gir vi ekstra, sier Dervis.

– Da det var flom i Bosnia for noen år siden satte vi i gang over natta og samlet inn penger og utstyr, forteller Irma.

– Vi har også hjulpet til i Afrika og Asia, blant annet Japan, sier Dervis.

Menigheten hjelper også enkeltpersoner.

– For eksempel var det noen som tok kontakt med styret og fortalte om en som var syk og trengte transport, sier Alisa.

Størst i Norge

Den bosniske menigheten i Drammen er en del av Det islamske fellesskap Bosnia-Herzegovina med hovedsete i Oslo. Dette er det største islamske fellesskapet i Norge, med 9.400 medlemmer. Menighetens medlemmer bor i Nedre Buskerud og Svelvik, og omkring 6-700 sogner til moskeen i Drammen.

Menigheten er sunnimuslimsk, men de tre unngår helst slike merkelapper.

– Vi hører til Hanif-skolen, men vi bruke ikke begrepene shia eller sunni, vi er muslimer. 90 prosent av muslimer er sunni i verden, og vi vil ikke markere forskjellene, sier Dervis.

De tre drømmer om å åpne moskeen for skoleklasser og alle andre som vil komme på besøk.

– Det er viktig å vite mer om andre, da får man et helt annen forståelse, sier Alisa.

Men dagens lokaler, et ombygd rekkehus, byr på noen utfordringer.

– Vi har et teknisk problem, vi leier og må ta hensyn til naboene som bor her, sier Dervis.

Moskeen sett utenfra
Moskeen sett utenfra

Det er få parkeringsplasser utenfor huset og menigheten vil ikke forstyrre naboene med høye lyder. Enkeltmennesker eller små grupper kan likevel gjerne komme innom og se på lokalene og oppleve fellesbønnen.

– Alle kan sitte i forsamlingsrommet, men bønnerommet må man være anstendig kledd og kvinner må dekke til håret, sier Irma.

De tre håper folk i Drammen tar kontakt med menigheten.

– Vi ønsker å bli synlig og at andre lærer om oss og religionen vår. Mange forstår ikke religion i det hele tatt. Det er ikke svart-hvitt, det vil vi gjerne ha fram, sier Alisa.