Pajana i Drammen Hindu Kultursenter

Lokalet er svært beskjedent og ingen ville komme på at et tamilsk tempel for guden Ganesha skulle finnes innen veggene på det gamle bydelssenteret på Fjell. Skoene utenfor døren og lyden av sang innenfor viser likevel at det er her gudstjenesten foregår.

Forstander Kalamani, styreleder Kobal og nestleder Vigneswaran

Kalamani Sriskandarajan er den åndelige lederen i tempelet og leder sangen. Sangene er hymner til de ulike guddommene som er representert med bilder på alteret. Kalamani synger en strofe og menigheten svarer med samme strofe. Hun synger den neste strofen og menigheten gjentar. Språket er tamil og tekstene står i et hefte som noen av menigheten bruker. Etter at Kalamani har ledet et par sanger, tar en annen i menigheten over som forsanger og  menigheten synger videre. To unge gutter markerer rytme med tromme og tamburin noen av hymnene hvor rytmen er tydelig.

Sangen fortsetter nesten en halv time der forsangerne leder forsamlingen. Alle sitter på gulvet på matter, kvinnene på den ene siden og mennene på den andre. Jeg blir tilbudt stol, men ønsker å sitte slik menigheten gjør. Språket gjør forståelse vanskelig for en utenforstående, men at det er en gudstjeneste, er det ikke vanskelig å føle.

Les mer om sangene her: Tevaram https://en.wikipedia.org/wiki/Tevaram.
Vinayagar agaval https://en.wikipedia.org/wiki/Vinayagar_Agaval
Tiruvacakam:
https://en.wikipedia.org/wiki/Tiruvacakam

Religiøs retning

Drammen Hindu Kultursenter ble stiftet høsten 1998 og hører til Shiva-delen av hinduismen. Her er Shiva hovedguden, og de to barna Ganesha og Murugan er også viktige guddommer. Drammen Hindu Kultursenter sitt tempel er dedikert til Ganesha. I det tamilske miljøet er tempelet kjent som Drammen Pillayar. Pillayar er et annet navn for Ganesha. Foreningen er selvstendig og ledes av et styre med 9 medlemmer. Hver måned er det styremøter der alt som angår tempelet blir bestemt. Det er ingen ansatte i foreningen. Styreleder er Kobal Visvalingam og Kalamani Sriskandarajan er forstander og åndelig leder.

Hvorfor tempel i Drammen?

Menigheten ble startet på nittitallet. En gruppe av tamilene som var bosatt I drammenområdet samlet seg og dannet et styre, hvor Shan Nalliah ble valgt som leder. De begynte å samle folk til bønn på Fjell skole. .

Styret forteller at de kjente et sterkt kall til å samle de tamilske hinduene i Drammen og omegn til gudstjeneste. De ville at sangene, bønnene og tradisjonene fra deres religiøse tradisjon skal videreføres til nye generasjoner. Det er viktig å huske på Gud og hans vilje for menneskene: At vi skal leve godt sammen og ta vare på hverandre. Den tamilske versjonen av hinduismen har sine egne tradisjoner, hovedguder og gudstjenesteform. Å feire gudstjeneste betyr mye for identitet, tilhørighet og bånd til familie, tradisjoner og historie.

Det er ingen egen prest i tempelet, men det kommer en tilreisende hinduprest ved store festdager. Kalamati leder seremoniene til vanlig, og det foregår på fredag kveld kl. 19.00. Hun forteller at hun har lært av prestene i Oslo og kan lede samlingene lokalt.

Gudstjenesten i tempelet

Pajana er den vanlige møteformen som nettopp går ut på å synge, ofre ved alteret og motta Guds velsignelse gjennom lys, mat og tegn. Til slutt deles maten som alle har tatt med i et fellesskap der alt blir delt likt. Prasadam er betegnelsen på denne maten, et begrep som betyr “velsignet av Gud”. Det er ikke mengden eller smaken er i sentrum, men takknemligheten for Guds gaver.

hindu alter
Alteret med gudebilder, lys og offer.

Hver fredag samles de til pajana med sang og ofring av mat og blomster til gudene som er representert med bilder på alteret.  Sangene synges i en bestemt rekkefølge. Først til Ganesha, så til Shiva, så Murugan osv. Det er en bønn til hver av guddommene. Når en ber holdes hendene sammen med fingertuppene opp foran hjertet. Når en gjør ofringen ved alteret kan de troende si mantraer og be.

Når offerseremonien er over, bæres først et lys rundt slik at den enkelte kan bli velsignet. Så blir hvit aske (viibothi) og et rødt og gult pulver (kumkuma) båret rundt til menigheten. Asken symboliserer forgjengelighet og død og skal minne oss om at livet er sårbart og at alle må tenke på hvordan en lever. De troende tar hvit aske på fingrene og stryker det over pannen. Etterpå settes en rød flekk midt i pannen som en påminnelse om guds kraft og nærvær. Et merke til stillhet, meditasjon og ro.

Prasadam gjøres klart til utdeling.

Foreningen har ca 150 medlemmer i Drammen og ca 100 til fra bygdene rundt. Ildsjelene i foreningen er Kobal, Kalamani,  og andre i styret. Det er noe samarbeid med andre tempel. Særlig gjelder det tempelet i Oslo der de også får prest fra når de trenger hjelp til noen spesielle høytidsdager. Hindutemplene i Slemmestad og på Landfall hører til en nord-indisk hinduretning og er nokså annerledes både i seremonier og språk. Det er dermed ikke så mye kontakt med dem.

Drammen Hindu Kultursenter ønsker å bidra til samfunnet i Drammen med sin kultur og levemåte og tror det er av betydning for samfunnet. Medlemskapet i DOTL er et uttrykk for ønsket om å være med i samarbeid med andre tros- og livssynssamfunn.

Mange guder, men én Gud

Bildene på alteret er av Shiva, Lakhsmi, Ganesha, Murugan og Parvati. Ganesha, eller Pillayar, er også der i skikkelse av en statue som er kledt med vakre tekstiler. På veggene er det flere bilder av Ganesha som barn og unge i foreningen har laget. Hinduismen er spesiell med sine mange guddommer, og dermed veldig forskjellig fra kristendom og islam, og jeg antyder at dette er en utfordring å forstå for mange av oss. Kalamani rister litt på hodet og svarer raskt: – Det er bare en Gud. Hun lager en analogi og viser til at vi har gull: Gull er gull, men kan smis i utallige former og bli til smykker, ringer og alle slags ting. Slik er det også med Gud, sier hun. Gud viser seg i mange former og skikkelser. Ganesha er en stille, ydmyk og rolig.

Prasadam – Guds gaver deles i menigheten

Plassmangel på festdager

Når det er festdager, blir lokalet i Fjellsenteret alt for lite. Tamilsk nyttårsfest feires 1. januar og er en stor festdag for tamilene. Ganeshas fødselsstjernedag markeres hver måned. Den feires ikke hver måned, men samles på en stor festdag i august og kalles Avanti sathurthi. Narathiri puja feires i september-oktober. Fra august til januar er det mange festdager for gudene. Man møtes på fredagen men også på dager utenom fredag. I dette tempelet blir ikke alle merkedager feiret, men noen av de viktigste. Naratiri og Sathurthi, stjernedagen for Ganesha blir feiret.

Tempelet er åpent og alle som ønsker det, kan komme for å oppleve gudstjenesten på fredager kl 19.00. Seremonien tar ca en time. Rommet i senteret som tempelet disponerer er veldig lite, men er akseptabelt for de ca 20 som vanligvis kommer til gudstjenestene på fredager.

Drammen Hindu Kultursenter er i markedet for å kjøpe et mer egnet lokale. Hittil har de ikke lykkes med å finne noe. I mellomtiden fortsetter de å feire sine gudstjenester i det vesle tempelet på Fjellsenteret.

Helligdager

Drammen Hindu Kultursenter feirer følgende  dager:

  1. Engelsk nytt år, 1. Januar
  2. Thai pongal 14. Januar
  3. Sivarathiri  feb.
  4. Tamilsk nyttår. 14. april
  5. Avani sathurthi. August
  6. Narathiri september – oktober