Velkommen til «Sammen for fred» i november!

Gled dere til lørdag 17. november 2018! Da samles vi – uavhengig av tro og livssyn – i Drammen sentrum til en kveld med god mat, god musikk og godt fellesskap.

Under Drammen Sacred Musicfestival i 2017 arrangerte DOTL en fredskonsert i Fjell kirke.  Over 100 mennesker fra mange ulike grupperinger var sammen for fred: Kristne, muslimer, human-etikere, sikher, Baha’i, buddhister, hinduer og mormonere leste tekster og tente lys for fred i Fjell kirke.

Det ble en flott og stemningsfull kveld, og DOTL vil gjerne ha dette som et årlig arrangement.

I 2018 endrer vi litt på opplegget, og programmet blir som følger:

  • kl 17: middag m.m. hos katolikkene i St. Laurentius,
  • ca kl 18: dessert/kaker hos muslimene i Det tyrkiske trossamfunnet
  • kl 19: konsert i Bragernes kirke, Den norske kirke

Vi går samlet i fakkeltog fra sted til sted. Under selve fredskonserten vil representanter for ulike tros- og livssynssamfunn framføre tekster og musikk, og tenne lys.

Vi kommer tilbake med mer informasjon.

Leave a comment