Velkommen tirsdag 14. november

DOTL har gleden av å invitere til årets siste åpne møte. Der får du sjansen til å bli kjent med nye mennesker – og med DOTLs arbeid og den nye loven om tros- og livssynssamfunn.

Tre ganger årlig samles mennesker fra alle tros- og livssynsretninger til fellesskap, mat og samtale i regi av DOTL. Disse åpne møtene holdes i de ulike medlemmenes lokaler og det aktuelle vertskapet innleder møtet med å fortelle om sitt samfunn.

Årets siste åpne møte finner sted i Mjøndalen:

  • Hvor: Syvendedags Adventistkirken, Mjøndalen menighet, Fjerdingen 3
  • Når: tirsdag 14. november 2017 kl 19-21

Livsdialog

Samtlige møter inneholder livsdialog. Livsdialog er en samtale der det å lytte til de andre er vel så viktig som å snakke selv. De enkelte forteller om det som ligger dem på hjertet, knyttet til temaet.Tema kan f.eks. være

  • Hva tenker jeg ut fra min tro/mitt livssyn om DØDEN og ET LIV ETTER DØDEN?
  • Hvilken plass har MATEN og MÅLTIDET i min tro/ mitt livssyn?
  • Hva er sammenhengen eller motsetningen mellom MISJON og LIVSSYN?
  • Hvordan snakker vi OM og TIL hverandre? Sammenhengen mellom TRO og SPRÅK.
  • Kan livssyn OVERFØRES (f.eks i barneoppdragelsen)? BØR livssyn overføres? Er det hjernevask eller akseptabel/naturlig påvirkning av barna?

I tillegg spiser vi et måltid sammen. Vertskapet står for serveringen – dermed får vi også muligheten til å lære om hverandres matkultur. Hos Syvendedags Adventistkirken får vi servert enkel, vegetarisk mat.

To ekstra tema

I tillegg til livsdialogen har vi to ekstra tema:

  • DOTL forteller om prosjektet «Hvor er alle sammen?» som skal kartlegge og presentere menigheter og foreninger i Drammen og omegn
  • Samtale om regjeringens forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn. Dette angår alle som får tilskudd fra stat og kommune. Dag Nygård, rådgiver i Norges Kristne Råd, skal hjelpe oss å få oversikt over hva loven innebærer for oss. Nygård var en av de som stiftet STL og er en meget kunnskapsrik og godt orientert mann som har jobbet mye med den nye loven. Høringsfrist er nyttårsaften.

Påmelding ikke nødvendig, men si gjerne fra på Facebook om du kommer.

STLs kurs Å leve med tro og livssyn i Norge – en guide for mennesker som arbeider med flyktninger og asylsøkere er utsatt til 2018.

Inviter andre!

Hjelp oss med å spre informasjon om arrangementet:

 

Leave a comment