Orientering fra styret

DOTLs leder, Ivar Flaten, mottok 05. juli beskjed om at Jonas Muhammad trekker seg fra styret.

Hvem som tar over vervet som kasserer er enda ikke avklart.

Leave a comment