ÅRSMØTE 2017

Drammen og omegn tros- og livssynsforum har årsmøte for våre medlemmer 21.02.2017 hos Metodistkirken i Drammen. Innkalling og mer informasjon kommer på mail.

Har ditt trossamfunn/livsynssamfunn noe dere ønsker å ta opp på årsmøtet? Send en mail til koordinator – koordinator@dotl.no innen lørdag 4. februar.

Samme dag har vi også ÅPENT MØTE. Dette vil også holdes hos Metodistkirken. Mer informasjon kommer.

Leave a comment