ÅPENT MØTE 15. SEPTEMBER

I forbindelse med Drammen Sacred Festival inviterer
Drammen og omegn tros- og livssynsforum til åpent møte om forholdet mellom
livssyn og samfunnsengasjement!

Vi starter møtet med livsdialog. Deretter holder Hallgeir Elstad et innlegg om
hvilket forhold han mener det er mellom sitt livssyn og samfunnsengasjement.
Elstad er professor ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo og var
nylig biskopkandidat for Sør-Hålogaland.

Tid: 15. september kl. 19.00
Sted: Biblioteket i Drammen

 
Velkommen!

Leave a comment