STL inviterer til Gjestebud i Oslo

DOTL er en del av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL). De inviterer til gjestebud torsdag 15.mai kl 0900-1500 på Litteraturhuset i Oslo. Filosof Charles Taylor er hedersgjest. DOTL-foreninger som ønsker kan sende deltagere, men merk påmeldingsfristen!

Tema for konferansen er tro, sekularitet og livssynspolitikk: Hvordan bør staten forholde seg til religion? Hvordan kan vi forstå vår sekulære tidsalder i Vesten, og hvordan kommer allmennmenneskelig søken etter mening til uttrykk?

Disse spørsmålene danner grunnlaget for årets gjestebud, hvor vi er så heldige å få filosof Charles Taylor som hovedinnleder. Den kanadiske filosofen og forfatteren er særlig kjent for sitt arbeid med tro, sekularitet og identitet i et flerkulturelt Vesten. I tillegg vil en rekke fremstående norske aktører bidra med sine innspill.

Program for konferansen er vedlagt her: Program-STLs-gjestebud-2014.pdf.

Påmelding sendes stl@trooglivssyn.no innen 5. mai.

Leave a comment