DOTL i møte med kulturministeren

Kulturminister Thorhild Widvey kommer til Drammen mandag 24.

februar 2014 kl 13-15. Et kompakt program for besøket er satt opp i samråd mellom ordfører og departementet. Programmet avsluttes på Union Scene – multisal. Som del av programmet er Drammen og omegn tros- og livssynsforum invitert til innlegg og dialog med ministeren under overskriften: Dialog mellom tros- og livssynssamfunn. Styreleder i DOTL vil holde innlegget, og andre DOTL-representanter vil også være til stede.

Ordførerens begrunnelse for å gi DOTL plass under statsrådsbesøket er som følger: Drammen tros- og livssynsforum (DOTL) har etter fem års virksomhet etablert seg som en ledende kraft i det interreligiøse dialogarbeidet i Norge. DOTL vil orientere om dialogarbeidet i DOTL og samarbeidet mellom kommunen og DOTL.

 

Leave a comment