Årsmøte 3.februar i nybygd kirke i Mjøndalen

DOTLs årsmøte 3.februar 2014 kl 19 blir i Adventistkirken i Mjøndalen. Kirken er helt nybygd og ligger sentralt og godt synlig til i Mjøndalen. Vi er glade for at Adventistmenigheten v/ forstander Lasse Stølen har sagt ja til å være vertskap denne kvelden. At årsmøtet legges til Mjøndalen er også en påminnelse om O-en i DOTL; Drammen og OMEGN tros- og livssynsforum.

Både det nye KRLE-faget og tros- og livssynsbetjening på sykehus er viktige temaer for DOTLs videre arbeid. Men styret rekker ikke over alt. Vi annonserer derfor allerede nå at årsmøtet ønsker å nedsette to utvalg med folk som jobber med disse temaene. Er dette aktuelt for deg eller noen andre hos dere? Hjelp oss å spre utfordringen, meld inn aktuelle navn og ta kontakt hvis spørsmål!

Leave a comment