Åpent møte: Samtale om «»det livssynsåpne samfunn»»

Kommende torsdag, 21.november kl 19,  inviterer Drammen og omegn Tros- og livssynsforum til dialog om «»det livssynsåpne samfunn»». Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er vertskap for møtet.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

I januar 2013 ble det gitt en NOU til Kulturdepartementet med tittelen «Det livssynsåpne samfunn». I Drammen fikk vi allerede året før en livssynspolitisk plattform fra Rådmannens kontor. Drammen er i forkant når det gjelder «det livssynsåpne samfunn», med forumet DOTL, med Drammen Sacred Music Festival, med Gjestebud samt Ordførerens dialogforum. Vi har like stor andel innvandrere som hovedstaden. NOU’en peker på en del temaer som det er viktig å drøfte:

  1. Tros- og livssynsfrihet skal beskyttes for alle
  2. Tros- og livssynspraksis må ikke krenke andre
  3. Ingen skal forskjellsbehandles fra staten
  4. Det legges aktivt til rette for tros- og livssynspraksis
  5. Økonomisk likebehandling
  6. Politikken må vurderes opp mot sentrale fellesverdier
  7. Vilje til åpenhet og respekt forventes av alle som mottar støtte
  8. Alle bør akseptere å bli eksponert for andres tros- og livssynspraksis i det offentlige rom

Et viktig prinsipp i utredningen er likebehandling. Hva betyr det når det gjelder tros- og livsynsbetjening på sykehus og kriseberedskap? Hvilke helligdager skal vi ha? Hvordan skal en pluralistisk by som Drammen uttrykke sitt mangfold? Hvordan unngå at mennesker føler seg utenfor samfunnet pga sin tro? Hva betyr begrepet «uenighetsfellesskap»?

Dette er noe av det vi ønsker å snakke om på vårt møte. Sturla Stålsett kommer, som har ledet utvalget. Det er viktig at han møter Drammen slik vi ønsker å framstå, med vårt mangfold.

Anne Grete Spæren Rørvik, leder i DOTL.

 

Leave a comment