Åpen kveld 21.november: Livssynsåpent samfunn – hva og hvorfor?

Sturla Stålsett, leder for regjeringens tros- og livssynspolitiske utredning, innleder til samtale når DOTL inviterer til åpen kveld torsdag 21.november kl.19.00. Tema er: Livssynsåpent samfunn – hva og hvorfor?

Dialogen finner sted i lokalene til Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, som er en av DOTLs medlemsforeninger. Adressen er Elling Holsts Gate 15, som er på Åssiden i Drammen – se kart her. Det er  parkeringsplass utenfor kirken.

Velkommen til dialog!
Utredningen «»Det livssynsåpne samfunn. En helhetlig tros- og livssynspolitikk»» ble overlevert til Regjeringen 7.januar 2013 og kan leses her. Utredningen tar for seg et vell av tema: tro og livssyn i det offentlige rom, plagg og symboler, livssynsåpne seremonirom, tros- og livssynstjeneste i offentlige institusjoner, helligdagsregler og annen fri til utøvelse av tro og livssyn, vigselsmyndighet, gravferdsforvaltning, barns interesser og rettigheter, relgionsfrihet kontra andre rettigheter, konfliktløsning på tros- og livssynsfeltet, økonomisk støtte til tros- og livssynssamfunnene – med mer! 

DOTL er et dialogforum som består av 21 tros- og livssynsforeninger i Drammensområdet.  Vi inviterer til samtale om tro og samfunn. Vi ønsker å bli bedre kjent med hverandres tro og tradisjon og møtes hos de ulike medlemsforeningene våre.

Følg oss på Facebook:

www.facebook/Drammen og Omegn tros- og livssynsforum

Leave a comment