Rådmannen i Drammen foreslår årlig støtte til DOTL

– Vi er svært glade for at rådmannen i Drammen foreslår å gi en årlig støtte på kr 70 000,- til DOTLs arbeid, uttaler styreleder Anne Grete Spæren Rørvik.

– Nå krysser vi fingrene for at politikerne vedtar forslaget!  legger Marius Hagen til. Hagen er nestleder i DOTL og i samarbeid med Spæren Rørvik og resten av styret jobber han hardt for å få kommunal støtte til DOTL. Saken skal behandles i formannskapet 11. juni og i bystyret 18. juni. Slik er ordlyden i saken, klippet fra kommunens nettside.

Dialog mellom ulike religioner og livssyn
I tråd med plattformen og tverrpolitiske innspill til ny bystrategi om å tilrettelegge for at Drammen blir en foregangskommune når det gjelder dialog mellom mennesker med ulik tro og livssyn foreslår rådmannen at søknad fra Drammen og omegn tros- og livssynsforum om et fast årlig driftstilskudd på 70 000 kroner innvilges.

Drammen kommune vedtok en tros- og livssynspolitisk plattform i juni 2011.  Nå kan det se ut som om støtten til livssynsdialog kommer til uttrykk også i kroner og ører. Det vil være avgjørende for DOTLs fremtid fordi dialogforumet har en liten og svært presset økonomi.

DOTL ble stiftet 8.mai i 2007, og feirer 5-årsjubileum i år. En fast økonomisk støtte vil være den beste nyheten vi kan få i jubileumsåret vårt! samstemmer styreledelsen.

 

 

Leave a comment