Gladnyhet: Økonomisk støtte til DOTL fra Drammen bystyre

Bystyret i Drammen vedtok tirsdag kveld at DOTL får 70.000 i fast, årlig tilskudd fra kommunen. – Dette er svært gledelig for oss! uttaler styreleder Anne Grethe Spæren Rørvik. -Støtten er avgjørende for DOTLs videre drift. Vedtaket om fast årlig støtte viser også at Drammenspolitikerne ser viktigheten av arbeidet vårt, sier Spæren Rørvik.

DOTL ble stiftet 8.mai i 2007, og feirer 5-årsjubileum i år. Dialogforumet har 21 medlemsforeninger og utfører et viktig arbeid for å skape dialog og forståelse i Drammensområdet. I juni i fjor vedtok Drammen kommune en tros- og livssynspolitisk plattform. Støtten til DOTL begrunnes både i denne plattformen og tverrpolitiske innspill til ny bystrategi om å tilrettelegge for at Drammen blir en foregangskommune når det gjelder dialog mellom mennesker med ulik tro og livssyn.

Kommunal støtte til arbeidet er virkelig en gladnyhet i jubileumsåret.

– Som navnet sier dekker Drammen og omegn tros- og livssynsforum et større område enn Drammen by. Vi håper dette vedtaket kan utløse støtte også fra de andre kommunene i DOTLs virksomhetsområde, sier nestleder Marius Hagen.

 

 

Leave a comment