Stort seminar: «Islam og fredelig sameksistens»

سمینار بزرگِ «اسلام و همزیستی مسالمت آمیز»

For dari/farsi versjonen, klikk her: سمینار بزرگ ـ برای سایت.  

Resalat Islamsk og Kulturelt Senter RIKS står bak seminaret, som arrangeres  lørdag 2. februar i anledning av profeten Mohammads fødselsdag. Seminaret er kl.14:00-18:00 i Nedre Eiker Samfunnshus som ligger i Torggata i Mjøndalen.

RIKS er et afghansk muslimsk trossamfunn/kulturelt senter, som er en av DOTLs medlemsorganisasjoner. Organisasjonen er lokalisert i Drammen, men har medlemmer fra flere fylker og kommuner.

Program for seminaret ligger her: Seminarprogram. Slik presenterer RIKS bakgrunnen for seminaret:

Hovedhensikten med seminaret er brobygging og dialogskapning i samfunnet. Vi i RIKS mener at seminarets tema er svært dagsaktuelt. Vi alle vet at den fredelige sameksistensen er veldig sårbar og truet, både på nasjonalt og globalt nivå. Mange faktorer er til stede for å danne misforståelser og mistanker i samfunnet. En god del av oss har dessverre gode evner til å feiltolke og misforstå hverandre, noe som kan uten tvil være en av de viktigste kilder til konflikter, uro og respektløse holdninger i de fleste tilfeller. Vi mener at i et flerkulturelt samfunn, er manglende kommunikasjons kanaler og ide utvekslingsarenaer hovedårsak bak misforståelser om, og feiltolkninger hverandre. Derfor er vi i RIKS, og våre samarbeidspartnere så opptatt av kontaktskapende og brobyggende arbeid. I samsvar med våre tanker og ideer, er dette seminaret et godt og praktisk skritt mot målet.

Vi har aktive og viktige samarbeidspartnere sånn som DOTL, Buskerud Innvandrerråd (BIR), noen kommuner i Buskerud, og mange trossamfunn og foreninger.

Til seminaret er det invitert over 300 personer med forskjellige bakgrunn, blant annet politikere, prester, imamer, og øvrige samfunnsengasjerte aktører. De fleste av de inviterte har takket ja til invitasjonen.

Foredragene/talene skal holdes både på norsk og dari/farsi (se seminarets program under). De fleste av de foredragene som skal bli holdt på dari/farsi, er oversatt til norsk og blir delt ut til de som ikke kan språket.

For nærmere info. kontakt: 90956614, 91705535

Leave a comment