Drammen – en foregangskommune?

Klassekampen 3.januar 2012: «»Vil du se hvordan framtidas religionspolitikk ser ut? Da må du reise til Drammen.»»

Reportasjen i Klassekampen i går presenterer hvor langt Drammen har kommet i å tilrettelegge for en befolkning med stort livssynsmangfold.

Bakgrunnen for Klassekampens artikkel er at Stålsettutvalget legger frem sin innstilling om nasjonal tros- og livssynspolitikk mandag 6.januar. Utvalget var på studietur til Drammen i mars i fjor, og trolig blir erfaringer fra tros- og livssynspolitikken i byen vår bli reflektert i innstillingen.

Vi i DOTL er stolte og glade for at Drammen ofte blir trekt frem som et godt eksempel i dialogsammenheng. Men dessverre er ikke virkeligheten bare rosenrød. Drammen kommune utformer nå en bystrategi som skal gjelde fra 2013-2036. I utkastet som foreligger her er det ikke nevnt et ord om hvordan dialogen og livssynsmangfoldet i byen skal ivaretas. Vi etterlyser derfor at kommunens tros-og livssynspolitiske plattform skal gjenspegles i den nye bystrategien. Denne plattformen er et godt dokument som vi er glade for at Drammen kommune har vedtatt. Les dokumentet Drammen kommunes tros- og livssynspolitske plattform_vedtatt 2012 – og kom gjerne med synspunkter i denne saken.

Les også utkastet til Drammen kommunes bystrategi for 2013-2036.

Leave a comment