DOTL utfordrer bystyret i Drammen

I Drammens Tidende i dag, 11.januar, står dette innlegget på trykk. Vi håper byens politikere støtter DOTL-styrets synspunkt.

Mangelfull bystrategi

Ja til et livssynsåpent samfunn! Det er gjennomgangstonen i Stålsettutvalgets utredning om nasjonal tros- og livssynspolitikk som ble lagt frem denne uken. Utvalget slår fast at religion ikke er en privatsak, og at religionsdialog er viktig i det norske samfunnet.

Drammen kommune vedtok sin tros- og livssynspolitiske plattform i juni 2011. Her slås det fast at innbyggerne skal likebehandles uavhengig av tro og livssyn, og at kommunen ønsker en tett dialog med livssynsmangfoldet, representert ved Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL). Her er Drammen kommune en foregangskommune, og det sies stadig ”look to Drammen” når flerkulturell sameksistens er tema (Klassekampen  03.01 2013, Vårt Land 17.03 2012).

Overraskelsen ble derfor stor da vi leste Drammen kommunes utkast til ny bystrategi for 2013-2036 (se www.drammen.kommune.no ). Dokumentet mangler fullstendig syn for at religions- og livssynsdialog er nødvendig for at vi skal kunne leve godt sammen. Vi reagerer på at hovedlinjene i kommunens tros- og livssynspolitiske plattform er helt utelatt i utkastet til ny bystrategi, og er spente på hvordan representantene i bystyret vil svare på dette. 

Styret i Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL)

Leave a comment