Årsmøte 2013

Styret i DOTL ønsker velkommen til årsmøte!

Tid og sted: Torsdag 31.jan. kl 19.00 i Drammen Baptistkirke, Torgeir Vraas pl. 7, 3044 Drammen (se bildet).  Parkering: Utenfor Globusgården, som ligger rett ved kirken.

Dagsorden for årsmøtet:

  • Tros- og livssynsbetjening for pasienter og pårørende på sykehus: Innledning ved Ambreen Pervez, prosjektkoordinator ved Seksjon for likeverdig helsetjeneste, Oslo Universitetssykehus HF. Respons ved Tor Magne Handeland, sykehusprest ved Drammen sykehus.

DOTL er et dialogforum som per i dag har 20 tros-og livssynsforeninger i Drammensområdet som medlemmer.  Vi ønsker flere medlemmer!

Årsmøtet er åpent for medlemmer og andre interesserte.  Velkommen!

Leave a comment