Høringsuttalelse fra DOTL til Drammen kommune

Rådmannen i Drammen sendte i februar ut et drøftingsgrunnlag om forholdet mellom kommunen, innbyggerne, kirke-, tros- og livssynssamfunnene. DOTL samler hele 20 av tros- og livssynssamfunnene i Drammensområdet og ble spesielt oppfordret til å gi en høringsuttalelse i denne saken. Marit Pettersen, som har ført denne saken i pennen, presenterte rådmannens dokument for DOTL-styret den 7.mars. Etterpå har styret hatt en grundig drøfting av saken, og nå er DOTLs høringsuttalelse sendt til kommunen. Les DOTLs uttalelse her

Denne tematikken er også høyaktuell i resten av landet. Regjeringen har nedsatt et livssynspolitisk utvalg som besøkte DOTL den 15. mars. Utvalget fikk høre DOTLs erfaringer og om hvordan Drammen løser utfordringene som multireligiøs by. De besøkte også det livssynsnøytrale krematoriet på Bragernes.

 

 

.

Leave a comment