Et nytt år i dialogens tegn

Godt nyttår! DOTL kan se tilbake på et år med stor aktivitet.  I 2011 var DOTL medarrangør av Drammen Sacred Music Festival, Gjestebud og et nasjonalt dialogseminar. I tillegg har vi som tidligere arrangert åpne medlemsmøter, og styret har jobbet med mange ulike saker – alt dette kan du lese om i Utkast til årsmelding DOTL 2011.

1.februar kl. 19 er det tid for årsmøte for medlemmer og observatører. Møtet holdes i Frelsesarmeens lokaler på Bragernes. Adressen er Thornegt. 2, med inngang fra Amtmand Bloms gate. Se kart her.

Årsmøtet starter med en spennende innledning om tros- og livssynsbetjening for pasienter og pårørende på sykehus.

Vi gleder oss over det store dialogengasjementet i Drammensområdet og ser frem til et nytt år med dialog og samarbeid!

Leave a comment