DOTL-aktiviteter høst 2011

  •  Drammen Sacred Music Festival 22-25.september:

 

Festivalen arrangeres av DOTL i samarbeid med Interkultur, Drammen kommune. Se fullstendig program: www.drammensacred.no

  • Medlemsmøte 7.september kl 19

Sted: Masala, Union Scene (inngang baksiden)

Tema: Drammen Sacred Music Festival.

Velkommen til et praktisk orientert medlemsmøte! Vi forbereder festivalutstillingen Troens Gjenstander, og sprer materiell og informasjon om festivalen. Alle foreninger oppfordres til å stille med minst en person. Enkel servering. VELKOMMEN!

  • Gjestebud 23.oktober 2011 kl 18:00

Årets Gjestebud på Union Scene er offisiell avslutning for Byjubileet i Drammen. Tema er «»Til Ungdommen»». Denne kvelden vil vi feire mangfoldet og fellesskapet i byen vår, og se fremover sammen. Påmeldingsinformasjon legges ut i medio september.

  • Dialogseminar (4.-5. nov)

Sted: Union Scene i Drammen

Velkommen til seminaret som ønsker å inspirere til mer lokal religions- og livssynsdialog ved å vise frem hva som er oppnådd på ulike steder rundt om i landet. Vi regner også med å fram nye ideer og skape motivasjon til å etablere nye, lokale dialoggrupper.

Dessuten søker seminaret å gi innsikt i metoder og ”verktøy” for god dialog. Kanskje vil nye og gamle dialogdeltakere få ny motivasjon gjennom faglige innspill om hva dialog innebærer? I tillegg håper vi deltakere reiser hjem med økt forståelse for hvorfor lokal dialog er viktig.

 Arrangørerer: DOTL og STL (Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn).

For informasjon og påmelding, se her 

Leave a comment