Årsmøte med stort engasjement

På årsmøtet i DOTL 2. februar ble det uttrykt glede over det omfattende arbeidet som gjøres i regi av dette dialogforumet. Les mer om dette i Årsmelding 2010.

Årsmøtet vedtok denne Årsplanen for 2011. Det nyvalgte styret som skal holde tak i arbeidet er: 
Noor Ahmad, Minhaq Ul Quran International Drammen                (valgt for 2 år i 2010)
Ivar Flaten, DNK Fjell Menighetsråd                                              (gjenvalgt for 2 år i 2010)
Arne Kittang, Bahá´í-samfunnet                                                      (valgt for 2 år i 2011)
Ahmet Akteke, Det tyrkiske trossamfunn                                         (valgt for 2 år i 2011)

Kent Remi Westergren,    Drammen Baptistmenighet                        (gjenvalgt for 1 år i 2011)
Sissen Bjørnsen, Human-Etisk Forbund                                           (valgt for 2 år i 2010)

Varamedlemmer:
Jonas Muhammad, Minhaq Ul Quran International Drammen       (valgt for 2 år i 2011)
Ragnhild Stivi, Frelsesarmeen Drammen Korps                              (valgt for 2 år i 2010)
Baddar Kiani, The Islamic Culture Society Buskerud & Vestfold    (valgt for 2 år i 2011)

Leave a comment