Om DOTL

Drammen og omegn tro- og livsynsforum (DOTL) er en møteplass og en organisasjon for menigheter og livsynsforeninger den sørøstlige delen av Buskerud. DOTL bruker samvær og dialog for å bygge broer mellom ulike mennesker og miljø.

Siste nytt

Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAMS
Nye koronaregler

Fredag kom regjeringen med nye regler som skal gjøre det lettere å samles i hellige hus.

Lag gode prosjekter

Jobber din menighet, trossamfunn eller forening med et spennende prosjekt? Eller har dere lyst til å være med på et av våre? Nå er det høysesong for å søke tilskudd.

Handlingsplan 2021

Handlingsplanen viser hva vi skal jobbe med i dette året. Vi legger fram handlingsplanen for 2021 på årsmøtet 23. mars.

Husk å søke tilskudd – digitalt!

Alle tros- og livssynssamfunn med minst 50 medlemmer kan søke om statstilskudd. Frist for å søke tilskudd er 1. mars og søknaden gjøres digitalt.

Framtidige aktiviteter

torsdag 11. mars kl. 19:00 - 21:00
Ypsilon-samtale

Vil du være med på spennende samtaler på biblioteket? Dette er åpne møter for voksne og ungdom, og alle er velkomne! Tema blir offentliggjort et par uker før møtet.

mandag 22. mars kl. 19:00 - 21:00
Å skape barn i bioteknologiens tidsalder

Ny bioteknologi gir oss mulighet til stadig større kontroll over tilblivelsen og egenskapene til nye borgere. Velkommen til foredrag og samtale om framtidens barn.

tirsdag 23. mars kl. 19:00 - 21:00
Årsmøte 2021 i DOTL

Vi inviterer herved til årets årsmøte – denne gangen gjør vi det digitalt.  Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland kommer – kommer du?

torsdag 8. april kl. 19:00 - 21:00
Ypsilon-samtale i Mjøndalen

Vil du være med på spennende samtaler på biblioteket? Dette er åpne møter for voksne og ungdom, og alle er velkomne! Tema blir offentliggjort et par uker før møtet.

mandag 19. april kl. 19:00 - 21:00
Tro det eller ei: Tros- og livssynspolitikk i Oslo

I dette foredraget snakker Trond Bakkevig om arbeidet med Oslo kommunes tros- og livssynspolitikk den siste tiden.

torsdag 10. juni kl. 12:00 - 14:00
Ypsilon-samtale

Vil du være med på spennende samtaler på biblioteket? Dette er åpne møter for voksne og ungdom, og alle er velkomne! Tema blir offentliggjort et par uker før møtet.

Flere nyheter

Hold dere hjemme! Stay at home!

Del informasjon om korona i WhatsApp, Instagram etc! Share corona-information in WhatsApp, Instagram etc.

Nytt år – nye muligheter

2020 har vært et krevende år. Vi er imponert over alt mange har gjort for at andre skal ha det bra. Og vi ser fram mot lysere tider – både i naturen og i samfunnet. 

Mange tilbud til barn og ungdom

Selv når det meste korona-stenger klarer Forandringshuset Drammen å tilby aktiviteter og fellesskap. Nå er tilbudene kanskje viktigere enn noen gang.

Sammen for Norge
Unge i dialog

Ungdom og unge voksne som jobber med dialog blir trygge på seg selv, tør å snakke om vanskelige tema og blir bedre til å lytte. Vet du om noen som vil ha glede av dialogarbeid?

Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAMS
Få arrangement i «hellige hus»

Nye korona-tiltak: For å bremse smittespredning har Drammen og Lier kommuner vedtatt nye forskrifter. Kun noen få arrangement er lov i tros- og livsynshus.

Bestill URO-seminar!

Vil du hjelpe ungdom med å takle mange kryssende forventninger? DOTL tilbyr menigheter, foreninger, skoler og andre grupper seminar om ungdom, religion og oppvekst – URO. 

Mange jakter på gode lokaler

Torsdag 8. oktober var representanter for 17 menigheter og foreninger i Drammensområdet samlet for å lære mer om det å skaffe, leie og eie forsamlingslokaler.

Årsmøte 2020 – ny dialogbenk

Årsmøtet måtte utsettes på grunn av korona, men 22. september kunne samles til en hyggelig kveld – med en lang overraskelse!

Vil du lære voksne å forstå ungdom bedre?

Vi er på jakt etter ungdom som opplever det som illustrasjonene viser:

Siste nytt fra STL

RSS Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfunn

 • Et bilde sier mer enn tusen ord 24. februar 2021
  Dette innlegget ble skrevet før lettelsene i smittevernrestriksjonene ble annonsert fredag 19. februar. Det er mao. et uttrykk for hvordan situasjonen var før disse lettelsene. Av Religions- og livssynslederforumet i STL Et bilde kan si mer enn tusen ord. Mange religiøse nordmenn kjenner på et dypt åndelig savn i disse dager. Ingenting kan formidle det […]
 • Kravet om fastmonterte seter erstattes av krav om tilviste plasser 22. februar 2021
  I morgen (23.2.2021) vil mange tros- og livssynssamfunn i Norge kunne ta imot flere deltakere. I Oslo opprettholdes foreløpig forbudet mot gudstjenester og tilsvarende arrangementer. Tros- og livssyns-Norge har lenge vært underlagt strenge smittevernregler. Strengere enn andre kulturinstitusjoner. Nå mykes det noe opp. Kravet om fastmonterte seter blir erstattet med et krav om faste tilviste plasser. […]
 • Ta et stikk for fellesskapet 22. februar 2021
  Norske tros- og livssynssamfunn har bidratt med mye gjennom pandemien så langt. Blant mye annet har de laget flere titalls informasjonsvideoer på 18 ulike språk, som har gjort viktig informasjon tilgjengelig for minoritetsmiljøer. De har også advart mot å lytte til konspirasjonsteorier knyttet til viruset. Skal vi overvinne viruset må så mange som mulig vaksinere […]
 • Unge er mest positive til tros- og livssynssamfunn 18. februar 2021
  En spørreundersøkelse viser at færre mener tros- og livssynssamfunn bidrar til positive verdier i samfunnet, men yngre mennesker er mer positive. Denne nyhetsposten Unge er mest positive til tros- og livssynssamfunn ble først publisert på Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfunn.
 • Tros- og livssynssamfunnene støtter trofast opp om smitteverntiltakene – på tross av tretthet og en viss forvirring 9. februar 2021
  Covid-19 tærer på noen og enhver og tros- og livssynssamfunnene er ingen unntak. Likevel slutter de aller fleste lojalt opp om de smitteverntiltak som gjelder på hvert sted. Det er likevel ikke alltid så lett å navigere i forskrifter, regler og anbefalinger. Mange kan praktisere troen privat, men ikke alle, og for de aller fleste […]

Sitater fra våre medlemmer

«Når jeg tar skrittet over etniske-, kulturelle-, religiøse- og livssynsgrenser, oppdager jeg en større glede ved å være menneske. Min tro blir ikke forringet – mitt livssyn berikes i møtet med andre.»

Jan-Otto Eek

Jan-Otto Eek

Vi ønsker at felles etiske verdier som respekt for liv og menneskeverd, likestilling, rettferdighet, toleranse, gjensidighet og demokrati skal ligge til grunn for samfunnets politikk, i arbeids- og næringslivet, i utdanning og forskning og i den teknologiske utviklingen.

Bjørg Haaland

Det som samler oss, er ønsket om å skape en trygg og god framtid for våre barn og barnebarn. Vi er glade for å leve i et samfunn som bygger på lov og rett, respekt for mennesket og forutsetningen om at alle bidrar til fellesskapet. Vi som er ledere i byens tros- og livssynssamfunn, har et medansvar for det gode samfunnet der alle har plass og kan skape seg et liv.

Ivar Flaten

Ivar Flaten