Om DOTL

Drammen og omegn tro- og livsynsforum (DOTL) er en møteplass og en organisasjon for menigheter og livsynsforeninger den sørøstlige delen av Buskerud. DOTL bruker samvær og dialog for å bygge broer mellom ulike mennesker og miljø.

Siste nytt

Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAMS
Nye koronaregler

Fredag kom regjeringen med nye regler som skal gjøre det lettere å samles i hellige hus.

Lag gode prosjekter

Jobber din menighet, trossamfunn eller forening med et spennende prosjekt? Eller har dere lyst til å være med på et av våre? Nå er det høysesong for å søke tilskudd.

Handlingsplan 2021

Handlingsplanen viser hva vi skal jobbe med i dette året. Vi legger fram handlingsplanen for 2021 på årsmøtet 23. mars.

Husk å søke tilskudd – digitalt!

Alle tros- og livssynssamfunn med minst 50 medlemmer kan søke om statstilskudd. Frist for å søke tilskudd er 1. mars og søknaden gjøres digitalt.

Framtidige aktiviteter

torsdag 10. juni kl. 12:00 - 14:00
Ypsilon-samtale

Vil du være med på spennende samtaler på biblioteket? Dette er åpne møter for voksne og ungdom, og alle er velkomne! Tema blir offentliggjort et par uker før møtet.

torsdag 8. juli kl. 12:00 - 14:00
Ypsilon-samtale Svelvik

Vil du være med på spennende samtaler på biblioteket? Dette er åpne møter for voksne og ungdom, og alle er velkomne! Tema blir offentliggjort et par uker før møtet.

Flere nyheter

Hold dere hjemme! Stay at home!

Del informasjon om korona i WhatsApp, Instagram etc! Share corona-information in WhatsApp, Instagram etc.

Nytt år – nye muligheter

2020 har vært et krevende år. Vi er imponert over alt mange har gjort for at andre skal ha det bra. Og vi ser fram mot lysere tider – både i naturen og i samfunnet. 

Mange tilbud til barn og ungdom

Selv når det meste korona-stenger klarer Forandringshuset Drammen å tilby aktiviteter og fellesskap. Nå er tilbudene kanskje viktigere enn noen gang.

Sammen for Norge
Unge i dialog

Ungdom og unge voksne som jobber med dialog blir trygge på seg selv, tør å snakke om vanskelige tema og blir bedre til å lytte. Vet du om noen som vil ha glede av dialogarbeid?

Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAMS
Få arrangement i «hellige hus»

Nye korona-tiltak: For å bremse smittespredning har Drammen og Lier kommuner vedtatt nye forskrifter. Kun noen få arrangement er lov i tros- og livsynshus.

Bestill URO-seminar!

Vil du hjelpe ungdom med å takle mange kryssende forventninger? DOTL tilbyr menigheter, foreninger, skoler og andre grupper seminar om ungdom, religion og oppvekst – URO. 

Mange jakter på gode lokaler

Torsdag 8. oktober var representanter for 17 menigheter og foreninger i Drammensområdet samlet for å lære mer om det å skaffe, leie og eie forsamlingslokaler.

Årsmøte 2020 – ny dialogbenk

Årsmøtet måtte utsettes på grunn av korona, men 22. september kunne samles til en hyggelig kveld – med en lang overraskelse!

Vil du lære voksne å forstå ungdom bedre?

Vi er på jakt etter ungdom som opplever det som illustrasjonene viser:

Siste nytt fra STL

RSS Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfunn

 • Et livssynsåpent samfunn? 6. mai 2021
  Generalsekretær i STL, Ingrid Rosendorf Joys, snakker om det livssynsåpne samfunn med politiker Espen Andreas Hasle. Hvordan kan Norge være et godt land å tro i? Hvordan er det å ha en tro i Norge i dag? Skal vi sette grenser for trosfriheten? Hvordan står det til med likestilling i trossamfunnene? Har Norge en aktiv, […]
 • Endring i det stille – konferanse om likestilling i trossamfunn 26. april 2021
  Denne nyhetsposten Endring i det stille – konferanse om likestilling i trossamfunn ble først publisert på Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfunn.
 • Regler for guds- og forsamlingshus i påsken 29. mars 2021
  Vi er inne i den del av året med svært mange viktige religiøse høytider, blant annet pesach, påske og holi. Videre nærmer vi oss den islamske fastemåneden ramadan. Ettersom vi har fått signaler om at mange er usikre på hvilke regler som gjelder for samlinger i guds- og forsamlingshus om dagen, tok vi kontakt med […]
 • Vanskelige avveininger i lokale forskrifter 24. mars 2021
  Tros- og livssynsfrihet er en grunnleggende menneskerett. Begrensninger i religionsutøvelsen må være nødvendige og godt begrunnet. Mange kommuner har nå en vanskelig jobb med å vedta lokale koronaforskrifter. I dette arbeidet er det flere hensyn som må veies opp mot hverandre, og det må gjøres innskrenkninger i mange grunnleggende goder og rettigheter på ulike samfunnsområder. Ved […]
 • Et spørsmål til utenriksministeren 24. mars 2021
  Vi ber om en tett dialog hva angår forfølgelse av ulike minoriteter. Vi skriver som representanter for tros- og livssynssamfunn, humanitære- og menneskerettighetsorganisasjoner og akademiske institusjoner. Vi representerer troende fra ulike trosretninger, ateister og agnostikere. Sammen ønsker vi å uttrykke en sterk felles bekymring og oppfordrer norske utenriksmyndigheter til å sette arbeidet mot forfølgelse av […]

Sitater fra våre medlemmer

«Når jeg tar skrittet over etniske-, kulturelle-, religiøse- og livssynsgrenser, oppdager jeg en større glede ved å være menneske. Min tro blir ikke forringet – mitt livssyn berikes i møtet med andre.»

Jan-Otto Eek

Jan-Otto Eek

Vi ønsker at felles etiske verdier som respekt for liv og menneskeverd, likestilling, rettferdighet, toleranse, gjensidighet og demokrati skal ligge til grunn for samfunnets politikk, i arbeids- og næringslivet, i utdanning og forskning og i den teknologiske utviklingen.

Bjørg Haaland

Det som samler oss, er ønsket om å skape en trygg og god framtid for våre barn og barnebarn. Vi er glade for å leve i et samfunn som bygger på lov og rett, respekt for mennesket og forutsetningen om at alle bidrar til fellesskapet. Vi som er ledere i byens tros- og livssynssamfunn, har et medansvar for det gode samfunnet der alle har plass og kan skape seg et liv.

Ivar Flaten

Ivar Flaten