Kart over våre medlemmer

Liste over tros- og livssynsgrupper (forsamlinger) i DOTL

Navn Religion Nettsted Adresse Telefon
Adventkirken Mjøndalen kristendom www.msda.no Fjerdingen 1, 3050 Mjøndalen +4791562402
Bahá’í-samfunnet i Røyken bahá’í www.bahai.no Arne Kittang – Heimansåsen 6 3470 4795443858
Det islamske fellesksp BiH (Dzemat Drammen) islam Izbih.no Hoffgaards gate 15 Drammen
Det Tyrkiske Trossamfunnet i Drammen og Omegn islam www.diyanetdrammen.com Rømersvei 4 3016 Drammen 46632352
DNK Bragernes menighetsråd kristendom bragerneskirke.no Kirkegata 7 3016 Drammen 32989180
DNK Fjell menighet kristendom www.fjellkirke.no Solsvingen 90 3034 Drammen 32989100
DNK Mjøndalen menighetsråd kristendom www.mjondalenkirken.no Vikveien 1 32236860
DNK Nedre Eiker menighetsråd kristendom www.nedreeikerkirken.no Nedre Eiker menighetssenter AS, Stensethalleen 1, 3055 Krokstadelve 32272320
DNK Strømsgodset menighetsråd kristendom www.drammen.kirken.no/stromsgodset Grønland 101 32989100
DNK Strømsø menighet kristendom www.drammen.kirken.no/stromso Knoffs gate 2, 3044 Drammen 32989222
DNK Tangen menighet kristendom Kontor: Knoffsgate 2 32989240
DNK Åssiden menighetsråd kristendom www.drammen.kirken.no/assiden Åkerveien 2, 3024 Drammen 32989200
Drammen Baptistmenighet kristendom drammenbaptist.no Torgeir Vraas plass 7, 3044 Drammen 91743989
Drammen Hindu kultursenter hindu Laurits Grønlandsvei 30, 3035 DRAMMEN 47457146
Drammen moské islam www.drammenmoske.no Solsvingen 91192324
Frelsesarmeen, Drammen korps kristendom www.frelsesarmeen.no Thornegt 2 3015 Drammen 32898030
Hamwatan islamsk og kulturell forening islam Steinberg veiev 2
Human-etisk forbund, Drammen og Lier lokallag sekulær/ateisme/agnostiker human.no/fylker/buskerud/ Tollbugata 4 45220170
Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige kristendom www.jesukristikirke.no/ Elling Holsts gate 15 Drammen
Metodistkirken i Drammen kristendom www.metodistkirken.no/drammen Tordenskioldsgate 102-104 3044 46768337
Minhaj Ul Quran Buskerud islam 98881804
Resalat Islamsk og Kulturelt Senter (RIKS) islam Turveien 18
Sri Guru Nanak Niwas Sikhisme www.sikher.no Nøsteveien 78. Lier
St.Laurentius (Den romersk katolske kirke) kristendom Katolsk Drammen Cappelens gt. 1, 3016 Drammen 32832019