Medlemmer

Liste over tros- og livssynsgrupper (forsamlinger) i DOTL

Merk at når du trykker på navn med understrek får du opp nettside og/eller epostadresse.

 1. Adventkirken Mjøndalen
  Kontaktperson: Lasse  Stølen
 2. Bahá’í-samfunnet i Røyken,
  Kontaktperson: Arne Kittang
 3. Det Tyrkiske Trossamfunnet i Drammen og Omegn (DTTDO)
  Kontaktperson: Orhan Al og Betul Keklik
 4. DNK Bragernes menighetsråd
  Kontaktperson: Kaye Westeng og leder i menighetsrådet Morten Løberg Strand
 5. DNK Fjell menighetsråd
  Kontaktperson: Ivar Flaten og medlem i menighetsrådet Anne Merethe Jensen
 6. DNK Mjøndalen menighetsråd
  Kontaktperson: Marit Micaelsen
 7. DNK Nedre Eiker menighetsråd
  Kontaktpersoner: Jan Otto Eek, Gudrun Klingsheim og Jan Arvid Kopperud
 8. DNK Strømsgodset menighetsråd
  Kontaktperson: Inger Onshus og leder i menighetsrådet Inger Lise Guttormsen
 9. DNK Tangen menighet
  Kontaktperson: sokneprest Marit Skaar Skogesal
 10. DNK Åssiden menighetsråd
  Kontaktperson:Dag Kaspersen
 11. Drammen Baptistmenighet 
  Kontaktperson: Kent Remi Westergren
 12. Drammen Hindu Kulturforening
  Kontaktperson: Kobal Visvalingam
 13. Drammen moské
  Kontaktperson: Amjad Farooq
 14. Frelsesarmeen, Drammen korps
  Kontaktperson: Ragnhild Stivi
  – Les om vårt besøk hos Frelsesarmeen her.
 15. Hamwatan islamsk og kulturell forening
  Kontaktperson: Shaker Shahab
 16. Human-Etisk Forbund, Drammen og Lier lokallag
  Kontaktperson: Torkild Balog
 17. Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige
  Kontaktperson: Stefan Fromgren og Monica Finnerud
 18. Metodistkirken i Drammen
  Kontaktperson: Martin Vestøl og Anne Grete Spæren Rørvik
 19. Minhaj Ul Quran Buskerud
  Kontaktperson: Zubair Qayyum
 20. Sri Guru Nanak Niwas
  Kontaktperson: Sukhvinder Singh Jhotti
 21. St.Laurentius (Den romersk katolske kirke)
  Kontaktperson: pater: Paul Y Pham
 22. Resalat Islamsk og Kulturelt Senter (RIKS) 
  Kontaktperson: Ali Muradi

 

Drammen og omegn tros- og livssynsforum
ansvarlig redaktør: styreleder Ivar Flaten
redaktør: koordinator Ingeborg Altern