Kontakt

Koordinator: Ingeborg Altern Vedal, e-post: koordinator@dotl.no, tlf: 94 13 18 16

Møterom: Grønland 60 (v/Papirbredden og Union Scene). Lokalet deles med Drammen Minoritetsråd.

DOTLs styre

Faste medlemmer Organisasjon Status
Leder: Ivar Flaten,
tlf: 415 45 849
Fjell menighet, Den norske kirke Valgt for 2 år i 2017
Nestleder og kasserer: Kobal Visvalingam,
tlf: 990 43 726
Drammen Hindu Kulturforening Valgt for 2 år i 2016
Tidl. kasserer: Jonas Muhammad,
tlf: 409 18 290
(Trakk seg fra styret 05.07.2017)
Drammen moské Valgt for 2 år i 2016
Jan-Otto Eek,
tlf: 915 870 95
Nedre Eiker menighet, Den norske kirke Gjenvalgt for 2 år i 2017
Monica Finnerud,
tlf: 480 29 532
Jesu Kristi kirke av Siste Dagers Hellige Gjenvalgt for 2 år i 2016
Lasse Stølen,
tlf: 413 06 271
Adventistkirken, Mjøndalen Valgt for 2 år i 2017
Betul Keklik,
tlf: 486 01 530
Det tyrkiske trossamfunn i Drammen og omegn Valgt for 2 år i 2016
Sina Abdollahi,
tlf: 402 42 981
Baha´i samfunnet i Røyken Valgt for 2 år i 2016
Torkil Balog,
tlf: 994 89 464
Human-Etisk Forbund, Drammen og Lier lokallag Valgt for 2 år i 2017

 

 

Drammen og omegn tros- og livssynsforum
ansvarlig redaktør: styreleder Ivar Flaten
redaktør: koordinator Ingeborg Altern