Kontakt

Koordinator: Ingeborg Altern Vedal, e-post: koordinator@dotl.no, tlf: 94 13 18 16

Møterom: Grønland 60 (v/Papirbredden og Union Scene). Lokalet deles med Drammen Minoritetsråd.

Org.nr: 894 054 212
Postadresse: Postboks 2067, 3003 Drammen
Konto: 1503.09.12680

DOTLs styre

Navn Organisasjon Verv Valg 2018
Ivar Flaten Fjell menighet, Den norske kirke Leder Ikke på valg.
Valgt for 2 år i 2017
Lasse Stølen Adventkirken i Mjøndalen Nestleder Ikke på valg.
Valgt for 2 år i 2017
Kobal Visvalingam Drammen Hindu kultursenter Kasserer 2 nye år
Jan-Otto Eek Nedre Eiker menighet,
Den norske kirke
Styremedlem Ikke på valg.
Valgt for 2 år i 2017
Torkild Balog Human-Etisk Forbund Lier og Drammen Styremedlem Ikke på valg.
Valgt for 2 år i 2017
Trond Olav Åring St Laurentius. Den romersk katolske kirke Styremedlem 2 år
Mustafa Gezen Det tyrkiske trossamfunn Styremedlem 2 år
Sufian Sarwar Drammen moske Styremedlem 2 år
Niels Fredrik Skarre Baptistkirken i Drammen Styremedlem 2 år

 

 

 

Drammen og omegn tros- og livssynsforum
ansvarlig redaktør: styreleder Ivar Flaten
redaktør: koordinator Ingeborg Altern