Orientering fra styret

DOTLs leder, Ivar Flaten, mottok 05. juli beskjed om at Jonas Muhammad trekker seg fra styret.

Hvem som tar over vervet som kasserer er enda ikke avklart.

Kontaktmøte

Til våre medlemmer.

Torsdag 27. april holder vi kontaktmøte for våre medlemmer. Møtet holdes hos Åssiden kirke.

Hold av datoen! Mer informasjon kommer på e-post.

 

ÅPENT MØTE!

Vi holder årets første åpne møte tirsdag 21. februar. Denne gangen skal vi være hos Metodistkirken i Drammen.

Møtet starter kl. 18.00!

Et spesielt tema du ønsker at vi skal snakke om under livsdialogen? Forslag til tema kan sendes inn på forhånd. Dette kan gjøres på mail til koordinator – koordinator@dotl.no.

Det blir servert mat.

VELKOMMEN!

ÅRSMØTE 2017

Drammen og omegn tros- og livssynsforum har årsmøte for våre medlemmer 21.02.2017 hos Metodistkirken i Drammen. Innkalling og mer informasjon kommer på mail.

Har ditt trossamfunn/livsynssamfunn noe dere ønsker å ta opp på årsmøtet? Send en mail til koordinator – koordinator@dotl.no innen lørdag 4. februar.

Samme dag har vi også ÅPENT MØTE. Dette vil også holdes hos Metodistkirken. Mer informasjon kommer.

Drammen og omegn tros- og livssynsforum
ansvarlig redaktør: styreleder Ivar Flaten
redaktør: koordinator Ingeborg Altern