DOTL fyller 10 år!

Tirsdag 8. mai  på ettermiddagen/tidlig kveld blir det en stor markering av DOTLs 10-årsjublieum. Markeringen vil skje i byrommet med Ypsilon som sentralt sted. Ypsilon feirer også 10-årsjubileum dette året.

Vi kommer tilbake med mer informasjon.

Ledermøte 17. april

DOTL har gleden av å tilby lederne i våre medlemsorganisasjoner en ny møteplass: ledermøte. Det første møtet er tirsdag 17. april kl. 19.00 i Fjell kirke.

Ledermøtet skal være et sted der ledere blir kjent på tvers av religioner og livssyn. Tema som kan tas opp er f.eks.:

  • Hvilke potensielle samarbeidspartnere finnes i din nærhet?
  • Hvilke felles utfordringer støter ledere på?
  • Hvordan kan ledere støtte og hjelpe hverandre på tvers?
  • Hvilke behov og hvilke muligheter har de ulike organisasjonene/menighetene?
  • Hva ønsker og trenger dere fra DOTL?

Det er styreleder, kontaktperson og ev. åndelig leder som er invitert. (For eksempel: Imam, styreleder og kontaktperson – eller menighetsrådsleder, sokneprest og kontaktperson).

Ledermøtet erstatter det tidligere Kontaktmøtet.

Mer informasjon kommer senere!

Årsmøte 2018

Årsmøtet 2018 holdes 13. februar i Bragernes menighetshus. Programmet blir som følger:

  • kl 1800 formelt årsmøte med enkel bevertning
  • ca kl 1900 STL forteller om sitt kurs: «Å leve med tro og livssyn i Norge»
  • ca 20-2030 avslutning.
  • Kort styremøte der styret konstitueres.

Dokumenter vil bli sendt medlemmene senest en uke før årsmøtet.

 

Viktige datoer i 2018

Kalenderen for det første halvåret er klar, hold av de viktige datoene!

Drammen og omegn tros- og livssynsforum
ansvarlig redaktør: styreleder Ivar Flaten
redaktør: koordinator Ingeborg Altern