Hold av disse viktige datoene!

Åpne møter o.l.

 • Tirsdag 13. februar: Årsmøte inkl. kurs med STL, Bragernes menighetshus
 • Tirsdag  17. april: Ledermøte for medlemsorganisasjonene
 • Tirsdag 8. mai: Jubileumsmarkering – DOTL er 10 år!
 • Torsdag 20. september: Seminar på høgskolen
 • Søndag 21. oktober: TV-aksjonen: ta kontakt med nabomenigheten/organisasjonen og gå sammen!
 • Lørdag 17. november: Sammen for fred!

Det blir også noen andre arrangement i høst, vi kommer tilbake med dato.

Styremøter

 • 11. januar torsdag
 • 13. februar tirsdag
 • 15. mars torsdag
 • 17. april tirsdag
 • 24. mai torsdag (Baptistkirken)
 • 12. juni tirsdag (Tyrkiske trossamfunn)
 • tirsdag 28.8. (St. Laurentius)
 • tirsdag 11.9. (Humanetisk)
 • torsdag 11.10. (Eiker?)
 • tirsdag 13.11. (Fjell kirke)
 • torsdag 13.12. (Tyrkiske trossamfunn)

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Drammen og omegn tros- og livssynsforum
ansvarlig redaktør: styreleder Ivar Flaten
redaktør: koordinator Ingeborg Altern