Åpent møte 19. november

19. november holdt DOTL et åpent møte om bioteknologi, etikk, livssyn og religion. Møtet ble holdt hos Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i Drammen. Bente Sandvig fra Human-Etisk Forbund og Bioteknologirådet holdt et innlegg.

Takk til alle som møtte opp!

2015-11-19 19.40.52

2015-11-19 19.41.43

2015-11-19 19.40.35

Drammen og omegn tros- og livssynsforum
ansvarlig redaktør: styreleder Ivar Flaten
redaktør: koordinator Ingeborg Altern