Åpent møte om Livssynsbetjening 14. april

 14. april  arrangerer DOTL  åpent møte om  «Livssynsbetjening»i Kirkekjelleren i Nedre Eiker kirke. Sett av datoen allerede nå, mer informasjon kommer.

Presentasjon av dialogprosjekter i Drammen:

Kontaktmøte for DOTLs medlemmer 10.mars, kl.19.30 – 21.00.

Styret i DOTL inviterer til kontaktmøte hvor vi ønsker dialog med våre medlemmer om hvordan DOTL skal jobbe fremover. Hvordan kan vi jobbe bedre? Kom gjerne flere, inntil tre, fra hvert tros- og livssynssamfunn.

Metodistkirken i Drammen ( Tordenskiolds gate 102 ) Metodistkirken i Drammen_hentet fra FB_16-10-14er vertskap  for oss denne kvelden.

Velkommen!

 

 

Drammen og omegn tros- og livssynsforum
ansvarlig redaktør: styreleder Ivar Flaten
redaktør: koordinator Ingeborg Altern