Oddbjørn Leirvik fikk STLs Dialogpris 2014!

FOTO: Arnfinn Pettersen

FOTO: Arnfinn Pettersen

 

Under STLs Gjestebud på Litteraturhuset ble Dialogprisen 2014 tildelt Teologiprofessor Oddbjørn Leirvik. Espen Lynne Amundsen uttrykte i sin annonsering av pristildelingen at Oddbjørn Leirvik er en person som i mange år har  gått i front og arbeidet for dialog mellom tros- og livssynssamfunn.

DOTL gratulerer!

Drammen og omegn tros- og livssynsforum
ansvarlig redaktør: styreleder Ivar Flaten
redaktør: koordinator Ingeborg Altern