DOTL i møte med kulturministeren

Kulturminister Thorhild Widvey kommer til Drammen mandag 24.

Kulturminister Thorhild Widvey møter DOTL 24.februar.

Kulturminister Thorhild Widvey møter DOTL 24.februar.

februar 2014 kl 13-15. Et kompakt program for besøket er satt opp i samråd mellom ordfører og departementet. Programmet avsluttes på Union Scene – multisal. Som del av programmet er Drammen og omegn tros- og livssynsforum invitert til innlegg og dialog med ministeren under overskriften: Dialog mellom tros- og livssynssamfunn. Styreleder i DOTL vil holde innlegget, og andre DOTL-representanter vil også være til stede.

Ordførerens begrunnelse for å gi DOTL plass under statsrådsbesøket er som følger: Drammen tros- og livssynsforum (DOTL) har etter fem års virksomhet etablert seg som en ledende kraft i det interreligiøse dialogarbeidet i Norge. DOTL vil orientere om dialogarbeidet i DOTL og samarbeidet mellom kommunen og DOTL.

 

Godt nytt år!

Vi i Drammen og omegn tros- og livssynsforum ønsker alle et godt nytt år!

Godt nytt år - fra alle i DOTL, her representert av (f.v.) initiativtaker Ivar Flaten, styreleder Anne Grethe Spæren Rørvik, tidligere styreleder Arne Kittang og styremedlem Soha Raed.

Godt nytt år – fra alle i DOTL, her representert av (f.v.) initiativtaker Ivar Flaten, styreleder Anne Grethe Spæren Rørvik, tidligere styreleder Arne Kittang og styremedlem Soha Raed. Foto: Stein Bjørge/Aftenposten

I 2013 feiret vi 5-årsjubileum. Vi ser fram til dialog og brobygging i det nye året, og håper mange vil engasjere seg i samtaler og aktiviteter i vår regi.

 

 

De første DOTL-arrangementene i år er:

  • 3.februar kl 19: Årsmøte i Mjøndalen Adventkirke
  • 1.april kl 19: Åpen kveld (sted annonseres senere)

Med ønske om et år i dialogens tegn!

Gode hilsener fra DOTL-styret

Drammen og omegn tros- og livssynsforum
ansvarlig redaktør: styreleder Ivar Flaten
redaktør: koordinator Ingeborg Altern