Åpent møte: Samtale om «det livssynsåpne samfunn»

Kommende torsdag, 21.november kl 19,  inviterer Drammen og omegn Tros- og livssynsforum til dialog om «det livssynsåpne samfunn». Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er vertskap for møtet.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

I januar 2013 ble det gitt en NOU til Kulturdepartementet med tittelen «Det livssynsåpne samfunn». I Drammen fikk vi allerede året før en livssynspolitisk plattform fra Rådmannens kontor. Drammen er i forkant når det gjelder «det livssynsåpne samfunn», med forumet DOTL, med Drammen Sacred Music Festival, med Gjestebud samt Ordførerens dialogforum. Vi har like stor andel innvandrere som hovedstaden. NOU’en peker på en del temaer som det er viktig å drøfte:

  1. Tros- og livssynsfrihet skal beskyttes for alle
  2. Tros- og livssynspraksis må ikke krenke andre
  3. Ingen skal forskjellsbehandles fra staten
  4. Det legges aktivt til rette for tros- og livssynspraksis
  5. Økonomisk likebehandling
  6. Politikken må vurderes opp mot sentrale fellesverdier
  7. Vilje til åpenhet og respekt forventes av alle som mottar støtte
  8. Alle bør akseptere å bli eksponert for andres tros- og livssynspraksis i det offentlige rom

Et viktig prinsipp i utredningen er likebehandling. Hva betyr det når det gjelder tros- og livsynsbetjening på sykehus og kriseberedskap? Hvilke helligdager skal vi ha? Hvordan skal en pluralistisk by som Drammen uttrykke sitt mangfold? Hvordan unngå at mennesker føler seg utenfor samfunnet pga sin tro? Hva betyr begrepet «uenighetsfellesskap»?

Dette er noe av det vi ønsker å snakke om på vårt møte. Sturla Stålsett kommer, som har ledet utvalget. Det er viktig at han møter Drammen slik vi ønsker å framstå, med vårt mangfold.

Anne Grete Spæren Rørvik, leder i DOTL.

 

Årsmøte 3.februar i nybygd kirke i Mjøndalen

DOTLs årsmøte 3.februar 2014 kl 19 blir i AdvenDen nybygde Adventistkirken i Mjøndalentistkirken i Mjøndalen. Kirken er helt nybygd og ligger sentralt og godt synlig til i Mjøndalen. Vi er glade for at Adventistmenigheten v/ forstander Lasse Stølen har sagt ja til å være vertskap denne kvelden. At årsmøtet legges til Mjøndalen er også en påminnelse om O-en i DOTL; Drammen og OMEGN tros- og livssynsforum.

Både det nye KRLE-faget og tros- og livssynsbetjening på sykehus er viktige temaer for DOTLs videre arbeid. Men styret rekker ikke over alt. Vi annonserer derfor allerede nå at årsmøtet ønsker å nedsette to utvalg med folk som jobber med disse temaene. Er dette aktuelt for deg eller noen andre hos dere? Hjelp oss å spre utfordringen, meld inn aktuelle navn og ta kontakt hvis spørsmål!

Åpen kveld 21.november: Livssynsåpent samfunn – hva og hvorfor?

7.januar 2013: Sturla Stålsett overleverer NOU om "Det livssynsåpne samfunn" til daværende kulturminister Hadia Tajik (Ap).  Foto: Berit Roald / NTB scanpix

7.januar 2013: Sturla Stålsett overleverer NOU om «Det livssynsåpne samfunn» til daværende kulturminister Hadia Tajik (Ap).
Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Sturla Stålsett, leder for regjeringens tros- og livssynspolitiske utredning, innleder til samtale når DOTL inviterer til åpen kveld torsdag 21.november kl.19.00. Tema er: Livssynsåpent samfunn – hva og hvorfor?

Dialogen finner sted i lokalene til Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, som er en av DOTLs medlemsforeninger. Adressen er Elling Holsts Gate 15, som er på Åssiden i Drammen – se kart her. Det er  parkeringsplass utenfor kirken.

Velkommen til dialog!
Utredningen «Det livssynsåpne samfunn. En helhetlig tros- og livssynspolitikk» ble overlevert til Regjeringen 7.januar 2013 og kan leses her. Utredningen tar for seg et vell av tema: tro og livssyn i det offentlige rom, plagg og symboler, livssynsåpne seremonirom, tros- og livssynstjeneste i offentlige institusjoner, helligdagsregler og annen fri til utøvelse av tro og livssyn, vigselsmyndighet, gravferdsforvaltning, barns interesser og rettigheter, relgionsfrihet kontra andre rettigheter, konfliktløsning på tros- og livssynsfeltet, økonomisk støtte til tros- og livssynssamfunnene – med mer! 

DOTL er et dialogforum som består av 21 tros- og livssynsforeninger i Drammensområdet.  Vi inviterer til samtale om tro og samfunn. Vi ønsker å bli bedre kjent med hverandres tro og tradisjon og møtes hos de ulike medlemsforeningene våre.

Følg oss på Facebook:

www.facebook/Drammen og Omegn tros- og livssynsforum

Drammen og omegn tros- og livssynsforum
ansvarlig redaktør: styreleder Ivar Flaten
redaktør: koordinator Ingeborg Altern