Gjestebud og prisutdeling på Litteraturhuset i Oslo

Onsdag 25. september gikk STLs første Gjestebud av stabelen på Litteraturhuset, og Nansenskolens Inge Eidsvåg ble tildelt STL

Inge Eidsvåg mottok dialogprisen

Inge Eidsvåg mottok dialogprisen

Dialogpris.
Ved å arrangere Gjestebud 2013 – «Den andres sannhet» – ønsket STL å invitere venner og samarbeidspartnere til en dag med fokus på tros– og livssynsdialogen i Norge.
Dagen startet med opplesning av en nyskrevet tekst av Vigdis Garbarek, som hun selv fremførte. Hun er også en av bidragsyterne i boken «Dialog er svaret på alt». Boken ble lansert sammen med Frekk forlag senere på dagen.

I teksten i boken sier Garbarek blant annet «Det som for en kan synes en liten vi vei, kan for den andre være veien til visdom. Det finnes bare En fortelling, men mange språk».

Se bildekavalkade fra Litteraturhuset nederst i saken.

Les mer hos på STLs hjemmeside

Flott 5-årsjubileum for DOTL

 

Byvandring: Vi går for dialog! DOTL-leder Anne Grete Spæren Rørvik deler en hilsen utenfor Human Etisk Forbunds lokaler

Byvandring: Vi går for dialog! DOTL-leder Anne Grete Spæren Rørvik deler en hilsen utenfor Human Etisk Forbunds lokaler

Fredag 20.september ble DOTLs 5-årsjubileum markert med dialogseminar, byvandring og flere kulturarrangement. Det ble en spennende dag, med erfaringsdeling og tilbakeblikk og også refleksjon rundt vegen videre. Et av flere høydepunkt på dagen var Svein Tindsbergs forestilling i Bragernes kirke: «En reise med Abrahams barn». Fylkesmann Kirsti Kolle Grøndahl, som avtropper stillingen som fylkesmann i dag, har i lang tid vært en sentral støttespiller for DOTL. Hun åpnet forestillingen med en hilsen til jubilanten:Hilsen til Drammen og omegn Tros- og livssynsforum

Bragernes kirke 20.september klokka 19.00

v/fylkesmann Kirsti Kolle Grøndahl

Gode forsamling,

Spørsmålet «Gjør tros- og livssynsdialogen en forskjell?» har vært stilt, drøftet og besvart. Og ja, «Tros- og livssynsdialogen» i Drammensområdet har betydd en forskjell i Drammensområdet. Det har til og med vært et rungende JA! som svar på spørsmålet.

Da dialogen startet for fem år siden måtte den «søke» seg fram for å finne en form og organisering som var robust nok til å tåle noen motbakker. Dristige og modige kvinner og menn fra de ulike tros- og livssynsretninger i området satte seg et felles mål, og lyktes.

I dag er Drammen og omegn tros- og livssynsforum eller DOTL et viktig og aktivt forum, som bidrar til bedre kunnskap om og kontakt og forståelse mellom de ulike tros- og livssynssamfunnene i området vårt. Den litt ha-stemte visjonen om å leve sammen i fred, respekt og forståelse for hverandre – har vist seg å ha livets kraft i hverdagen blant oss.

At Drammen kommune har støttet opp om arbeidet i DOTL med kontorplass, økonomisk tilskudd og konsultasjonsavtale, taler Drammen kommune til ære og befolkningen til glede.

Betydningen av å leve sammen i fredelig sameksistens og forståelse er ikke minst dokumentert fra alle de stedene i verden der slik sameksistens ikke fungerer. Opp gjennom historien – og fra alle kontinenter – fortelles de grusomste beretninger om resultatet av tros-og livssynskonflikter. Det i seg selv, er grunn nok til å arbeide sammen i DOTL. I tillegg er det berikende å treffe mennesker på tvers av tro og livssyn, lære av og om hverandre, og lære hverandre å kjenne.

Når vi her i Drammen hvert år inviterer hverandre til Gjestebud, til Sacred Music festival, til teselskap og til ulike religiøse feiringer, bidrar det til å gjøre Drammensområdet til et bedre sted å leve – for oss alle. Å skape arenaer der folk kan møtes –

Gjennom sitt arbeid skaper byplanleggerne de fysiske forutsetningene for at folk kan møtes; parker, torg, åpne hus og rom, bibliotek, osv. Byens mange organisasjoner inviterer til deltakelse og fellesskap rundt sine aktiviteter. DOTL har gitt innhold til ytterligere andre møteplasser. Men tross alle anstrengelser med å skape møteplasser vil lite skje, dersom ikke vi som bor her i byen – tar møteplassene i bruk.

Vi er mange som har tatt Bragernes kirke i bruk i kveld. Vi er her for å lytte til Svein Tindbergs æresbelønte presentasjon av «Abrahams barn». Abraham som er opphavs mann til mange av trosretningene i vårt distrikt. Vi er hans barn.

Forestillingen avslutter feiringen av DOTLs femårige virksomhet. Det har vært en flott jubileumsdag – og som representant for Staten vil jeg gjerne hilse deltakerne i Drammen og omegns tros- og livssynsforum, takk og gratulere dere med innsatsen så langt – og ønske dere mange, aktive år framover. Som bysbarn er jeg, på egne vegne, veldig glad for det fotfestet dere har fått i Drammensområdet.

Mange påmeldte til dialogseminar

Det nærmer seg 20.september og DOTLs 5-årsmarkering. Dagen har et rikt program, både seminar, livssynsvandring og festivalopplevelser. Påmeldingene drypper inn og vi gleder oss!

Signe Myklebust (DOTL-koordinator) og Sukhvinder Singh, aktiv i DOTL, inviterer til dialogseminar i Drammen.

Signe Myklebust (DOTL-koordinator) og Sukhvinder Singh, aktiv i DOTL, er klare for dialogseminar i Drammen.

Dialogarbeidet mellom menigheter og livssynsgrupper i Drammensområdet er et resultat av mye frivillig engasjement hos mange. Det er veldig gledelig når arbeidet gir frukter, og det er også veldig hyggelig når folk viser nysgjerrighet og interesse for erfaringene vi har gjort oss. Påmeldinger til dialogseminaret 20.september er et konkret uttrykk for dette, og vi gleder oss til å ta imot folk både langveis fra og folk fra østlandsregionen, som det jo er flest av.

Vi har god plass – og håper også du kommer! Påmeldingsfrist er 10. september. Spre ordet! Og husk, stiller du opp som frivillig for Drammen Sacred Music Festival så slipper du å betale kr 500,- som seminaret koster. Og uavhengig om du betaler eller kommer som frivillig får du festivalpass og gratis inngang på de aller fleste festivalarrangementene i tillegg! Det skjer 18.-22.september – se nettsiden og sett av dagene:  www.drammensacred.no

Ta kontakt med koordinator Signe Myklebust tlf 480 75 166 om du ønsker å være frivillig. Velkommen til festival med dialog!

Drammen og omegn tros- og livssynsforum
ansvarlig redaktør: styreleder Ivar Flaten
redaktør: koordinator Ingeborg Altern