Gladnyhet: Økonomisk støtte til DOTL fra Drammen bystyre

DOTL-styret er svært glade for nyheten fra Drammen bystyre.

Bystyret i Drammen vedtok tirsdag kveld at DOTL får 70.000 i fast, årlig tilskudd fra kommunen. – Dette er svært gledelig for oss! uttaler styreleder Anne Grethe Spæren Rørvik. -Støtten er avgjørende for DOTLs videre drift. Vedtaket om fast årlig støtte viser også at Drammenspolitikerne ser viktigheten av arbeidet vårt, sier Spæren Rørvik.

DOTL ble stiftet 8.mai i 2007, og feirer 5-årsjubileum i år. Dialogforumet har 21 medlemsforeninger og utfører et viktig arbeid for å skape dialog og forståelse i Drammensområdet. I juni i fjor vedtok Drammen kommune en tros- og livssynspolitisk plattform. Støtten til DOTL begrunnes både i denne plattformen og tverrpolitiske innspill til ny bystrategi om å tilrettelegge for at Drammen blir en foregangskommune når det gjelder dialog mellom mennesker med ulik tro og livssyn.

Kommunal støtte til arbeidet er virkelig en gladnyhet i jubileumsåret.

– Som navnet sier dekker Drammen og omegn tros- og livssynsforum et større område enn Drammen by. Vi håper dette vedtaket kan utløse støtte også fra de andre kommunene i DOTLs virksomhetsområde, sier nestleder Marius Hagen.

 

 

Rådmannen i Drammen foreslår årlig støtte til DOTL

– Vi er svært glade for at rådmannen i Drammen foreslår å gi en årlig støtte på kr 70 000,- til DOTLs arbeid, uttaler styreleder Anne Grete Spæren Rørvik.

DOTL har forhåpninger til ordføreren og de andre Drammenspolitikerne

DOTL har forhåpninger til ordføreren og de andre Drammenspolitikerne

– Nå krysser vi fingrene for at politikerne vedtar forslaget!  legger Marius Hagen til. Hagen er nestleder i DOTL og i samarbeid med Spæren Rørvik og resten av styret jobber han hardt for å få kommunal støtte til DOTL. Saken skal behandles i formannskapet 11. juni og i bystyret 18. juni. Slik er ordlyden i saken, klippet fra kommunens nettside.

Dialog mellom ulike religioner og livssyn
I tråd med plattformen og tverrpolitiske innspill til ny bystrategi om å tilrettelegge for at Drammen blir en foregangskommune når det gjelder dialog mellom mennesker med ulik tro og livssyn foreslår rådmannen at søknad fra Drammen og omegn tros- og livssynsforum om et fast årlig driftstilskudd på 70 000 kroner innvilges.

Drammen kommune vedtok en tros- og livssynspolitisk plattform i juni 2011.  Nå kan det se ut som om støtten til livssynsdialog kommer til uttrykk også i kroner og ører. Det vil være avgjørende for DOTLs fremtid fordi dialogforumet har en liten og svært presset økonomi.

DOTL ble stiftet 8.mai i 2007, og feirer 5-årsjubileum i år. En fast økonomisk støtte vil være den beste nyheten vi kan få i jubileumsåret vårt! samstemmer styreledelsen.

 

 

Drammen og omegn tros- og livssynsforum
ansvarlig redaktør: styreleder Ivar Flaten
redaktør: koordinator Ingeborg Altern