Nytt styre og ny giv i DOTL

Bak f.v: Jan Otto Eek, Anne Grete Spæren Rørvik, Monica Finnerud, Marius Hagen. Framme f.v: Arzu Uzu, Firozeeh Jamal Reza, Ragnhild Stivi.

 

Nytt styre og ny årsplan viser en spennende utvikling i DOTL. 

På DOTLs årsmøte ble det valgt nytt styre, som nå har konstituert seg. Metodist-prest Anne Grete Spæren Rørvik er nyvalgt leder, og Marius Hagen fra Human Etisk Forbund er nestleder. For første gang har vi en muslimsk kvinne i styret, Arzu Uzu representerer Det tyrkiske trossamfunn. De skal være vertskap for «Åpen kveld» som DOTL arrangerer 11.juni.

Firozeeh Jamal Reza ble valgt til DOTL-styret fra Bahá’í-samfunnet. Ragnhild Stivi er kasserer og representerer Frelsesarmeen. Øvrige styremedlemmer er Monica Finnerud fra Jesu Kristi Kirke av siste dagers hellige, Jan-Otto Eek fra Den norske kirke og Soha Raed fra Resalat Islamsk og Kulturelt Senter (RIKS) som alle tre ble valgt inn i 2012.

Viktige satsninger for DOTL i 2013 er:

– Markering av DOTLs 5-årsjubileum. Dette skjer fredag 20.september, i forbindelse med Drammen Sacred Music Festival.

– Barnesatsingen «Barn bygger bro» frem mot Drammen Sacred Music Festival.

– Nettverksbygging mot kommunale aktører og potensielle nye medlemmer.

Her kan du lese Årsplan for 2013 og Referat årsmøte i DOTL 2013.

Drammen og omegn tros- og livssynsforum
ansvarlig redaktør: styreleder Ivar Flaten
redaktør: koordinator Ingeborg Altern