Stort seminar: «Islam og fredelig sameksistens»

سمینار بزرگِ «اسلام و همزیستی مسالمت آمیز»

For dari/farsi versjonen, klikk her: سمینار بزرگ ـ برای سایت.  

Resalat Islamsk og Kulturelt Senter RIKS står bak seminaret, som arrangeres  lørdag 2. februar i anledning av profeten Mohammads fødselsdag. Seminaret er kl.14:00-18:00 i Nedre Eiker Samfunnshus som ligger i Torggata i Mjøndalen.

RIKS er et afghansk muslimsk trossamfunn/kulturelt senter, som er en av DOTLs medlemsorganisasjoner. Organisasjonen er lokalisert i Drammen, men har medlemmer fra flere fylker og kommuner.

Program for seminaret ligger her: Seminarprogram. Slik presenterer RIKS bakgrunnen for seminaret:

Hovedhensikten med seminaret er brobygging og dialogskapning i samfunnet. Vi i RIKS mener at seminarets tema er svært dagsaktuelt. Vi alle vet at den fredelige sameksistensen er veldig sårbar og truet, både på nasjonalt og globalt nivå. Mange faktorer er til stede for å danne misforståelser og mistanker i samfunnet. En god del av oss har dessverre gode evner til å feiltolke og misforstå hverandre, noe som kan uten tvil være en av de viktigste kilder til konflikter, uro og respektløse holdninger i de fleste tilfeller. Vi mener at i et flerkulturelt samfunn, er manglende kommunikasjons kanaler og ide utvekslingsarenaer hovedårsak bak misforståelser om, og feiltolkninger hverandre. Derfor er vi i RIKS, og våre samarbeidspartnere så opptatt av kontaktskapende og brobyggende arbeid. I samsvar med våre tanker og ideer, er dette seminaret et godt og praktisk skritt mot målet.

Vi har aktive og viktige samarbeidspartnere sånn som DOTL, Buskerud Innvandrerråd (BIR), noen kommuner i Buskerud, og mange trossamfunn og foreninger.

Til seminaret er det invitert over 300 personer med forskjellige bakgrunn, blant annet politikere, prester, imamer, og øvrige samfunnsengasjerte aktører. De fleste av de inviterte har takket ja til invitasjonen.

Foredragene/talene skal holdes både på norsk og dari/farsi (se seminarets program under). De fleste av de foredragene som skal bli holdt på dari/farsi, er oversatt til norsk og blir delt ut til de som ikke kan språket.

For nærmere info. kontakt: 90956614, 91705535

Flerreligiøs høytidskalender 2013

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn har laget en flott kalender som kan være fin å ha på veggen! Kalenderen er tilgjengelig på www.trooglivssyn.no og her:  kalender_utprint_2013

Den neste høytiden på kalenderen er Milad un Nabi, profetens fødselsdag den 24.januar. Vi ønsker alle muslimske venner en god feiring!

 

DOTL utfordrer bystyret i Drammen

I Drammens Tidende i dag, 11.januar, står dette innlegget på trykk. Vi håper byens politikere støtter DOTL-styrets synspunkt.

Mangelfull bystrategi

Ja til et livssynsåpent samfunn! Det er gjennomgangstonen i Stålsettutvalgets utredning om nasjonal tros- og livssynspolitikk som ble lagt frem denne uken. Utvalget slår fast at religion ikke er en privatsak, og at religionsdialog er viktig i det norske samfunnet.

Drammen kommune vedtok sin tros- og livssynspolitiske plattform i juni 2011. Her slås det fast at innbyggerne skal likebehandles uavhengig av tro og livssyn, og at kommunen ønsker en tett dialog med livssynsmangfoldet, representert ved Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL). Her er Drammen kommune en foregangskommune, og det sies stadig ”look to Drammen” når flerkulturell sameksistens er tema (Klassekampen  03.01 2013, Vårt Land 17.03 2012).

Overraskelsen ble derfor stor da vi leste Drammen kommunes utkast til ny bystrategi for 2013-2036 (se www.drammen.kommune.no ). Dokumentet mangler fullstendig syn for at religions- og livssynsdialog er nødvendig for at vi skal kunne leve godt sammen. Vi reagerer på at hovedlinjene i kommunens tros- og livssynspolitiske plattform er helt utelatt i utkastet til ny bystrategi, og er spente på hvordan representantene i bystyret vil svare på dette. 

Styret i Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL)

Årsmøte 2013

Styret i DOTL ønsker velkommen til årsmøte!

Tid og sted: Torsdag 31.jan. kl 19.00 i Drammen Baptistkirke, Torgeir Vraas pl. 7, 3044 Drammen (se bildet).  Parkering: Utenfor Globusgården, som ligger rett ved kirken.

Dagsorden for årsmøtet:

  • Tros- og livssynsbetjening for pasienter og pårørende på sykehus: Innledning ved Ambreen Pervez, prosjektkoordinator ved Seksjon for likeverdig helsetjeneste, Oslo Universitetssykehus HF. Respons ved Tor Magne Handeland, sykehusprest ved Drammen sykehus.

DOTL er et dialogforum som per i dag har 20 tros-og livssynsforeninger i Drammensområdet som medlemmer.  Vi ønsker flere medlemmer!

Årsmøtet er åpent for medlemmer og andre interesserte.  Velkommen!

Drammen og omegn tros- og livssynsforum
ansvarlig redaktør: styreleder Ivar Flaten
redaktør: koordinator Ingeborg Altern