Åpent medlemsmøte i DOTL 31.mai

Torsdag 31.mai kl 19.00 inviterer DOTL til medlemsmøte i Kirkekjelleren i Nedre Eiker kirke.
Kirken ligger ca 10 km vest for Drammen. Følg Riksveg 287 fra Drammen mot Hokksund, og du vil se kirken på høyre side av veien.

Program:
– Presentasjon av medlemsforening: Frelsesarmeen
«Øvre Eiker Viser Ansikt» v/Svein Ludvig Larsen og Johan Buttedal forteller om hvordan folk i Øvre Eiker reiste seg i protest mot nynazisme og fremmedhat.

Enkel servering og samtale
Medlemmer og andre interesserte velkommen!
Hilsen styret i DOTL

Drammen og omegn tros- og livssynsforum
ansvarlig redaktør: styreleder Ivar Flaten
redaktør: koordinator Ingeborg Altern