Velkommen til årsmøtet 2.februar

Årsmøtet i DOTL er 2.februar 2011. Alle medlemmer og andre interesserte er velkommen! Møtet finner sted på Roklubben, Øvre Strandgate 14, Drammen og starter kl 19.00.

Forslag til dagsorden

Drammen og omegn tros- og livssynsforum
ansvarlig redaktør: styreleder Ivar Flaten
redaktør: koordinator Ingeborg Altern